Taakgroepen

Taakgroep Pastoraat
Pastoraat is omzien naar elkaar. Pastoraat begint bij de gemeenteleden zelf: zij zijn oog en oor voor predikanten en ambtsdragers, maar gemeenteleden zijn vooral ook pastor voor elkaar. Vanuit een oprechte belangstelling voor de ander, die je niet aan zijn lot wilt overlaten.
Meer over de Taakgroep Pastoraat >>>>>>

Taakgroep Kerk in het Dorp
Het uitgangspunt van Kerk in het Dorp is dat er verbinding wordt gezocht met inwoners en organisaties in de dorpen van de PGWH met als doel dat de kerk in, van en voor het dorp wordt of blijft, als plek waar iedereen zich thuisvoelt.
Meer over de Taakgroep Kerk in het Dorp >>>>>

College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taken het inzamelen en beheren van financiën, het personeelsbeheer, het beheer van de gebouwen en bezittingen en de ledenadministratie.
Meer over het College van Kerkrentmeesters >>>>>>

Taakgroep Jeugd
De Taakgroep Jeugd creëert inspirerende plekken voor jeugd en jongeren, erop hopende dat ze in hun leven ook gevoel ontwikkelen voor de betekenis van geloof.
Meer over de Taakgroep Jeugd
>>>>>>

Taakgroep Diaconaat en ZWO
De Taakgroep Diaconaat en ZWOheeft extra aandacht voor armen en kwetsbaren van de kerkelijke gemeente, maar ook van de plaats en gemeente Winsum en daarbuiten.Het woord diaken komt van het Griekse woord 'diakonos' en betekent dienaar of helper. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Meer over de Taakgroep Diaconaat en ZWO >>>>>>