Torenkerk Winsum

 Image result for torenkerk winsum
Kerkstraat 14 Winsum 

In 1057 kreeg Winsum, destijds een bloeiend handelscentrum aan de zeearm van de Hunze, van de Duitse koning Hendrik de Vierde, muntmarkt en tolrecht. Winsum werd hiermee een stad. Om haar gunstige ligging stichtten de Dominicanen in 1276 een klooster in Winsum. Deze stond onderaan de molen, dicht bij de plaats van de huidige kerk. Lees meer >>>>>

De Toren van Winsum (artikel van de hand van Freerk Veldman Winsum) >>>>>

 

 

Foto's van de Torenkerk >>>>>

Een aantal keren per jaar wordt een morgendienst gehouden in de Torenkerk. Iedere woensdagavond (m.u.v. de zomervakantie) is er een meditatieve viering. Aanvangstijden >>>>>