Komende diensten en vieringen

 

Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

Een deel van de kerkzaal in de Centrumkerk staat nog steeds op 1,5 meter.
Samenzang is toegestaan en we drinken weer koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!
We schudden geen handen en  blijven bij (corona)klachten thuis.

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Stiltemeditaties in Torenkerk Winsum 
Van september t/m juni zijn er stiltemeditaties op de woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur.
In juli en augustus zijn er geen stiltemeditaties

Zondag 22 mei Centrumkerk 9:30 uur
Voorganger:  ds. Ruth Renooij

Eerste collecte: Protestantse Kerk Nederland, Missionair werk
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken

Uitzending vanuit de Centrumkerk (beeld en geluid): kerkomroep.nl