Komende diensten en vieringen

Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

Een deel van de kerkzaal in de Centrumkerk staat nog steeds op 1,5 meter.
Samenzang is toegestaan en we drinken weer koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!
We schudden geen handen en  blijven bij (corona)klachten thuis.

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Zondag 7 augustus Torenkerk, 10:00 uur 
Graag liedboek meenemen
Voorganger:  ds. Ariaan Baan
Eerste collecte: voor 2e gekozen gemeenteproject, Werken Metzorg: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken

Uitzending vanuit de Centrumkerk (beeld en geluid): kerkomroep.nl 

Zondag 7 augustus kerk Den Andel, 9:30 uur
Voorganger: ds. marianne Bogaard
Eerste en tweede collecte, zie hierboven


Stiltemeditaties in Torenkerk Winsum 
Het gehele jaar zijn er stiltemeditaties op de woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur.
In het Klankbord van juli/augustus staat dat er in juli en augustus geen stiltemeditaties zijn. Bij het ter perse gaan was
dit nog zo en is later aangepast. Dus er zijn wél stiltemditaties in juli en augustus!