Komende diensten en vieringen

 

Lockdown: kerkdiensten PGWH alleen online - (bijna) alle kerken gesloten
Vanwege de aangescherpte maatregelen i.v.m. Corona kunnen tot nader bericht de diensten van de PGWH niet
bijgewoond worden door kerkgangers. De diensten kunnen wel gevolgd worden via kerkomroep.nl.
In de Centrumkerk zijn alleen de mensen aanwezig die nodig zijn om de dienst mogelijk te maken.
De kerken van Westernieland, Eenrum, Den Andel en de Torenkerk in Winsum zijn gesloten. 

Er zijn geen stiltemeditaties in de Torenkerk.

De kerkdiensten zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl  

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum 
Torenkerk Winsum Stiltemeditaties: vanaf september t/m juni op woensdagavond van 19.00 - 19.30u, vanwege coronamaatregelen vervallen de stiltemeditaties tijdelijk.     

 

 

Woensdag 24 februari
Vesper 40dagentijd


Zondag 28 februari Centrumkerk 9.30u Tweede zondag 40dagentijd
Voorganger ds. Harmen Jansen
Eerste collecte: Protestantse kerk/ Missionairwerk,  “Voor iedereen een kerk”
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente


Woensdag 3 maart
Vesper 20-dagentijd


Zondag 7 maart Centrumkerk 10.00u Derde zondag 40dagentijd
Voorganger pastor Jolanda Tuma
Eerste collecte:
Tweede collecte: