Komende diensten en vieringen

 

Kerkdiensten PGWH 
Vanwege verruiming van de coronamaatregelen zijn ook kerkgangers weer welkom bij de diensten. Opgave niet nodig. 
De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum 
Vanaf september t/m juni zijn er stiltemeditaties op woensdagavond van 19.00 - 19.30u
In juli en augustus zijn er geen stiltemeditaties

 

Zondag 3 oktober Centrumkerk 10.00u
Uitzending vanuit de Centrumkerk (beeld en geluid) en Torenkerk (geluid): kerkomroep.nl
Voorganger ds. Harmen Jansen
Eerste collecte
Tweede collecte
Inzameling Voedselbank


Zondag 10 oktober Centrumkerk 9.30u en Kerk Eenrum 9.30u (m.m.v. Winsumer Cantorij)
Uitzending vanuit de Centrumkerk (beeld en geluid): kerkomroep.nl
Voorganger Centrumkerk: ds. Ruth Renooij
Voorganger Kerk Eenrum: pastor Jolanda Tuma
Eerste collecte: 
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente

Zondag 17 oktober Centrumkerk 9.30u
Uitzending vanuit de Centrumkerk (beeld en geluid): kerkomroep.nl
Voorgangerd ds. Harmen Jansen
Eerste collecte
Tweede collecte voor het werk in de eigen gemeente