Komende diensten en vieringen


In verband met de maatregelen vanwege het Coronavirus zijn er voorlopig geen diensten en bijeenkomsten meer in de kerken van de PGWH. De kerkdiensten zijn wel digitaal te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek. Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk Winsum: de stiltemeditaties vervallen tot nader aankondiging
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u 

 

 

Vrijdag 10 april 19.30u (alleen digitale uitzending www.kerkomroep.nl)
Goede Vrijdag: voorganger ds. Harmen Jansen

Zaterdag 11 april 21.30u (alleen digitale uitzending www.kerkomroep.nl)
Paaswake: voorganger pastor Jolanda Tuma
Collecte: Diaconie/ZWO

Zondag 12 april 10.00u (alleen digitale uitzending www.kerkomroep.nl)
Pasen: voorganger ds. Harmen Jansen
Collectes: KerkinActie/Onderwijs kansarme kinderen
                 voor het werk in de eigen gemeente   

Zondag 19 april 9.30u (alleen digitale uitzending www.kerkomroep.nl)
9.30u voorganger pastor Jolanda Tuma
Collectes: KerkinActie/De kerk bloeit op Cuba
                 voor het werk in de eigen gemeente