Komende diensten en vieringen

Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

We drinken koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.

Vervoer naar de diensten: familie Hellinga 0595 442247

Zondag 23 juni 9.30 uur Torenkerk Winsum
Voorganger ds. Ruth Renooij
m.m.v. de Winsumer Cantorij
Eerste collecte is voor Libanon: "Training in thuiszorg biedt werk én hoop" - gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken 

'Op adem komen' in de Torenkerk en Stiltemeditaties'' in de Centrumkerk op woensdag van 19.00 - 19.30 uur
- In de Torenkerk in Winsum wordt op de eerste woensdag van de maand gestart met een maandelijkse bijeenkomst ‘Op adem komen’: Ontmoeting rond de liederen van Sytze de Vries. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee.
- Op de andere woensdagen van de maand is in de Centrumkerk van 19.00 tot 19.30 uur een stiltemeditatie: een psalm wordt gelezen – een half uur stil worden – nogmaals wordt de psalm gehoord.

 

Kerkdiensten in juni:  

Zondag 30 juni
9.30 uur Centrumkerk
Voorganger dhr. Henk Binnekamp

16:30 uur Winkheem
Voorganger Ds. Ruth Renooij
Viering Heilig Avondmaal

Kerkdiensten in juli
Zondag 7 juli
10.00u Centrumkerk Drempelviering
Voorganger ds. Ruth Renooij
9.30u Saaxumhuizen
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zondag 14 juli
9.30u Centrumkerk
Voorganger ds.. Ariaan Baan

Zondag 21 juli
9.30u Centrumkerk
Voorganger mevr. Janny Prins

Zondag 28 juli
9.30u Centrumkerk
Voorganger ds. Kees Lavooij