Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, s
oms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk Winsum:in de maanden juli en augustus zijn er geen Stiltemeditaties
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u 
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u  
       

zondag 18 augustus Centrumkerk (9.30u)  Doopdienst
Centrumkerk (9.30u): voorganger
Ds. Ignace Frénay
Oppas:   Familie Grashuis
Kindernevendienst Centrumkerk:   Lucia Kramer
Collectes:  Zending  en voor het werk in de eigen gemeente
 
zondag 25 augustus Centrumkerk (9.30u)  
Centrumkerk (9.30u): voorganger
Ds. Harmen Jansen
Oppas:   Familie Arnuldus
Kindernevendienst Centrumkerk:   Maureen Sijbolts
Collectes:  Diaconie en voor het werk in de eigen gemeente
 
zondag 1 september Centrumkerk (10.00u) Dienst bevestiging en afscheid ambtsdragers
Centrumkerk:  voorganger ds. Ignace Frénay
Oppas: Nynke van Hoorn en Dineke Hoekstra
Kindernevendienst: Luuk Kremer en Elsa Trouw
Collectes:   Missionair werk en voor het werk in de eigen gemeente