Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, s
oms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk:iedere woensdag Stiltemeditatie  van 19.00 - 19.30u; (m.u.v. de maanden juli en augustus)
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u 
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u  
      

 
 
zondag 23 juni Centrumkerk (9.30u) Drempelviering  
Centrumkerk (9.30u): voorganger ds. Harmen Jansen
Oppas Centrumkerk:   Maaike Leinenga en Rowin Arnoldus
Kindernevendienst Centrumkerk:   Elizabeth Hofman en Marjanne Elsinga
Collectes:  KerkinActie/Werelddiaconaat en voor het werk in de eigen gemeente
 
zondag 30 juni Avondmaal in alle diensten: Centrumkerk (9.00u)  en Torenkerk (10.45) en Winkheem (16.30u)  
Centrumkerk (9.00u): voorganger ds. Ignace Frénay
Oppas Centrumkerk:   Familie Grashuis
Kindernevendienst Centrumkerk:   Lucia Kramer
Torenkerk (10.45): voorganger ds. Ignace Frénay
Winkheem (16.30u): voorganger ds. Sybrand van Dijk
Collectes: Diaconie en voor het werk in de eigen gemeente
 
zondag 7 juli Centrumkerk (10.00u)  Dienst met Jong en Oud
Centrumkerk  voorganger ds. Ignace Frénay
Oppas Centrumkerk:    
Kindernevendienst Centrumkerk:    Luuk Kremer
Collectes: