Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, s
oms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk:iedere woensdag  Adventsvesper van 19.00 - 19.30u
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u 
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u  
   

  

zondag 16 december Derde Advent Centrumkerk (9.30) en Winkheem (19.00u) 
Voorganger Centrumkerk
  ds. Ignace Frénay
Oppas Centrumkerk:   Inge en Willianne van Dorp
Kindernevendienst:  Elsa Trouw en Ilse Kamstra
Winkheem (19.00u) zangdienst o.l.v. 'Winkheemgroep'
Collectes:
voor de Diaconie en voor het werk in de eigen gemeente


zondag 23 december Vierde Advent Centrumkerk (9.30u) en (kl)iederkerst (15.30u) 
Centrumkerk (9.30u): voorganger ds. Harmen Jansen
Oppas Centrumkerk:  Familie Grashuis en Antoin Streurman
Kindernevendienst Centrumkerk:   vanwege (kl)iederkerst is er geen kindernevendienst
(kl)iederkest (15.30u) Centrumkerk: leiding kindernevendienst en ds. Harmen Jansen
Collectes:   PK/Missonair werk en voor het werk in de eigen gemeente
 

maandag 24 december Kerstavond Torenkerk (22.00u) en Kerk Eenrum (22.30u)
Torenkerk (22.00u): voorganger ds. Ignace Frénay m.m.v. Winsumer Cantorij
Kerk Eenrum (22.30u): voorganger pastor Jolanda Tuma

Collecte:   Zending


dinsdag 25 december Kerst Centrumkerk (10.00u) en Torenkerk (10.00u)
Centrumkerk (10.00u): voorganger ds. Ignace Frénay m.m.v. Sound of Joy
Oppas Centrumkerk:  Jacqueline Arnoldus, Hanna Elsinga en Dineke Hoekstra
Kindernevendienst Centrumkerk:   Trisca Bosch en Marjanne Elsinga
Torenkerk (10.00u): voorganger ds. Harmen Jansen m.m.v. Kerkkoor Winsum-Obergum
Collectes:   KerkinActie en voor het werk in de eigen gemeente