Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, s
oms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk:iedere woensdag  stiltemeditaties van 19.00 - 19.30u
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u 
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u  
  

 

zondag 25 november Eeuwigheidszondag Centrumkerk (9.30u) en kerk Den Andel (10.00u) en Winkheem (19.00u)
Centrumkerk (9.30u)  voorganger ds. Ignace Frénay
Kerk Den Andel (10.00u) voorganger ds. Harmen Jansen en pastor Jolanda Tuma
Winkheem (19.00u) zangdienst; voorganger mevr. Janny Prins-Pestoor
Oppas Centrumkerk: Jacqueline Arnoldus en Tineke Poort
Kindernevendienst:  Jolanda Hofman en Lucia Kramer
Collectes:  voor de Zending en voor het werk in de eigen gemeente


zondag 2 december Centrumkerk (10.00u) Eerste Advent
Centrumkerk: voorganger ds. Ignace Frénay
Oppas Centrumkerk:  Nynke van Hoorn en Rowin Arnoldus
Kindernevendienst Centrumkerk:   Elsa Trouw en Ilse Kamstra
Collectes:   PK/Missonair werk en voor het werk in de eigen gemeente
Inzameling Voedselbank:  info volgt


zondag 9 december Centrumkerk (9.30u)  en Kerk Den Andel (9.30u)
9.30u Centrumkerk voorganger ds. Harmen Jansen
Oppas:   Maaike Leinenga en Lilian Arnoldus
Kindernevendienst:  Maureen Sijbolts en Luuk Kremer
9.30u Kerk Den Andel voorganger ds. Iemke Epema
Collectes: Protestantse Kerk/Pastoraat en voor het werk in de eigen gemeente

 

zondag 16 december Centrumkerk (9.30) en Winkheem (19.00u)
Voorganger Centrumkerk
  ds. Ignace Frénay
Oppas Centrumkerk:   Inge en Willianne van Dorp
Kindernevendienst:  Elsa Trouw en Ilse Kamstra
Winkheem (19.00u) zangdienst o.l.v. 'Winkheemgroep'
Collectes:
voor de Diaconie en voor het werk in de eigen gemeente