Komende diensten en vieringen

 

Kerkdiensten PGWH

Lockdown! Door de afgekondigde maatregelen houden we in ieder geval tot en met 16 januari ALLEEN ONLINE DIENSTEN met enkele medewerkers!

Corona blijft rondwaren: afstand houden blijft en we blijven mondkapjes dragen

Verzoek bij het in- en uitgaan van onze kerken, weer een mondkapje te dragen totdat u op uw plaats zit. Zingen in de dienst blijft mogelijk. 

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Stiltemeditaties Centrumkerk Winsum 
Tot nader aankondiging zijn er geen stiltemeditaties, vanwege aanscherping coronamaatregelen.
Vanaf september t/m juni zijn er stiltemeditaties op woensdagavond van 19.00 - 19.30u
In juli en augustus zijn er geen stiltemeditaties


Zondag 16 januari Centrumkerk 9.30 uur
Uitzending vanuit de Centrumkerk (beeld en geluid): kerkomroep.nl
Voorganger: ds. Ruth Renooij
Eerste collecte: Protestantse Kerk Nederland/ Ondersteuning gemeenten
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken