Komende diensten en vieringen

Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

We schudden nog geen handen en blijven bij (corona)klachten thuis.
We drinken weer koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429

Zondag 26 maart 9.30 uur in de Centrumkerk 40dagentijd V

Er is kinderoppas en kindernevendienst
Voorganger ds. Ariaan Baan

Zondag 26 maart 19.00 uur in Winkheem
Zangdienst o.l.v. dhr. Hans Boekema

Eerste collecte: voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat, Bangladesh: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken

 

Woensdag 29 maart 19.00 uur in de Torenkerk 40dagenvespers
Voorganger dhr. Dick Westerkamp
De Torenkerk is niet verwarmd, dus het verdiend aanbeveling om de jas aan te houden (de vespers duren ongeveer een half uur).

 

Stiltemeditaties voorlopig in Centrumkerk Winsum 
Het gehele jaar zijn er stiltemeditaties op de woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur.
Tijdens de 40dagenvespers vervallen de stiltemeditaties


Kerkdiensten in maart:

Zondag 2 april
10:00 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij
Palmpasen Dienst met jong en oud 

Woensdag 5 april
19:00 uur Torenkerk 40dagenvespers
Voorganger de heer Wouter de Vries

19:00 uur Winkheem
Voorganger ds. Ruth Renooij
Lijdensmeditatie en viering Heilig Avondmaal

Donderdag 6 april Witte Donderdag
19:30 uur Torenkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. de Winsumer Cantorij 

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag
19:30 uur Centrumkerk
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zaterdag 8 april Stille Zaterdag
21:30 uur Torenkerk
Voorganger ds. Ignace Frénay
Paaswake m.m.v. de Winsumer Cantorij

Zondag 9 april Pasen
10:00 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij
M.m.v. Sound of Joy

10:00 uur Kerk Den Andel
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zondag 16 april
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Gertine Blom, Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd

Zondag 23 april
9.30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ariaan Baan

Zondag 30 april
9.30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij

19:00 uur Winkheem
Zangdienst o.l.v. ds. Gertine Blom