Komende diensten en vieringen

Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

We drinken koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.

Vervoer naar de diensten: familie Hellinga 0595 442247

Woensdag 28 februari 19.00 uur Torenkerk 
Veertigdagenvespers
Voorganger ds. Thijs van de Kamp

Zondag 3 maart 10.00 uur Centrumkerk 
Veertigdagentijd III
Voorganger ds. Ruth Renooij
Er is kinderoppas en kindernevendienst

Eerste collecte: voor Kerk in Actie, Zending Libanon: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken

 

'Op adem komen' in de Torenkerk en Stiltemeditaties'' in de Centrumkerk op woensdag van 19.00 - 19.30 uur
- In de Torenkerk in Winsum wordt op de eerste woensdag van de maand gestart met een maandelijkse bijeenkomst ‘Op adem komen’: Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee.
- Op de andere woensdagen van de maand is in de Centrumkerk van 19.00 tot 19.30 uur een stiltemeditatie: een psalm wordt gelezen – een half uur stil worden – nogmaals wordt de psalm gehoord.

 

Kerkdiensten in maart:

Woensdag 6 maart
19.00 uur Torenkerk
40dagenvespers
Voorganger mevr. Jenny Baron

Zondag 10 maart
9.30 uur Centrumkerk
40dagentijd IV
Voorganger ds. Ruth Renooij

9.30 uur Kerk Eenrum
40dagentijd IV
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Woensdag 13 maart
19.00 uur Torenkerk
40dagenvespers
Voorganger dhr. Sander Hof

Zondag 17 maart
9.30 uur Centrumkerk
40dagentijd V
Voorganger mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks

Woensdag 20 maart
19.00 uur Torenkerk
40dagenvespers
Voorganger pastor Nellie Hamersma-Sluis

Zondag 24 maart
9.30 uur Centrumkerk
Palmpasen
Voorganger ds. Ruth Renooij

Woensdag 27 maart
19.00 uur Torenkerk
40dagenvespers
Voorganger dhr. Gert Douma

19.00 uur Winkheem 
Lijdensmeditatie en viering Heilig Avondmaal
Voorganger ds. Ruth Renooij

Donderdag 28 maart Witte Donderdag
19.30 uur Torenkerk
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. de Winsumer Cantorij
Voorganger ds. Ruth Renooij

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag
19.30 uur Centrumkerk
Voorganger mevr. Jacobine Gelderloos

Zaterdag 30 maart Stille Zaterdag
22.00 uur Torenkerk
Paaswake m.m.v. de Winsumer Cantorij
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zondag 31 maart Pasen
10.00 Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij

11.00 uur Kerk Den Andel
Vanaf 10.30 uur koffie met wat lekkers
Voorganger pastor Ate Klomp