Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek. Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429

Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk Winsum: iedere woensdagavond stiltemeditatie 19.00 - 19.30u
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u

 

Zondag 15 december Centrumkerk (9.30u)  Doopdienst
Centrumkerk (9.30u): voorganger ds. Ignace Frénay
Oppas: Familie Grashuis
Kindernevendienst: Jolanda Hofman
Collectes: Diaconie en voor het werk in de eigen gemeente

Zondag 22 december Centrumkerk (9.30u) en Winkheem (19.00u)
Centrumkerk (9.30u): voorganger ds. Ruth Renooij
Oppas: Nynke van Hoorn en Lilian Arnoldus
Kindernevendienst: Niesje Mooiman
Collectes: Project Diaconie: Hulp voor straatkinderen in Colombia en voor het werk in de eigen gemeente
Winkheem (19.00u): mevr. Janny Prins-Pestoor, zangdienst 


Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst Kerk Eenrum (22.30)
Kerk Eenrum: voorganger ds. Harmen Jansen  
Collectes: KiA/ Kinderen in de knel: Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar
                en voor het werk in de eigen gemeente


Woensdag 25 december Kerst: Centrumkerk (10.00u) en Torenkerk (10.00u)
Centrumkerk (10.00u): voorganger ds. Ruth Renooij m.m.v. Sound of Joy
Oppas: familie Elsinga
Kindernevendienst: alle leiding van de kindernevendienst
Torenkerk (10.00u):  voorganger ds. Ignace Frénay m.m.v. Kerkkoor Winsum-Obergum
Collectes: KiA/Kinderen in de knel: 'Geef licht aan de kinderen in Moldavie'
                 en voor het werk in de eigen gemeente