Komende diensten en vieringen

Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

Een deel van de kerkzaal in de Centrumkerk staat nog steeds op 1,5 meter.
Samenzang is toegestaan en we drinken weer koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!
We schudden geen handen en  blijven bij (corona)klachten thuis.

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Zondag 27 november 9.30 uur in de Centrumkerk, eerste Advent
Voorganger:  pastor Jolanda Tuma

Er is kinderoppas en kindernevendienst

Zondag 27 november 16.30 uur in Winkheem, viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Ruth Renooij


Eerste collecte: voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Colombia: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken

Uitzending vanuit de Centrumkerk (beeld en geluid): kerkomroep.nl 

Stiltemeditaties voorlopig in Centrumkerk Winsum 
Het gehele jaar zijn er stiltemeditaties op de woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur.

Kerkdiensten in december:

Zondag 4 december
10:00 uur Centrumkerk. Tweede Advent
Voorganger mevrouw Maria Adriaanse

Zondag 11 december
9:30 uur Centrumkerk. Derde Advent
Voorganger ds. Ruth Renooij

9:30 uur kerk Westernieland Derde Advent
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zondag 18 december
9:30 uur Centrumkerk. Vierde Advent
Voorganger ds. Ruth Renooij

19:00 uur Winkheem
Zangdienst o.l.v. mevrouw Janny Prins

Zaterdag 24 december
21:30 uur Centrumkerk. Kerstavondviering
Voorganger mevrouw Marjits Euwema

22:30 uur kerk Eenrum Kerstavondviering, m.m.v. de Winsumer Cantorij
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zondag 25 december
10:00 uur Centrumkerk. Kerstmis, m.m.v. Sound of Joy
Voorganger ds. Ruth Renooij

10:00 uur Kerk Eenrum. Kerstmis
Voorganger ds. Ignace Frénay

Zaterdag 31 december
19:30 uur Centrumkerk. Oudejaarsdienst
Voorganger de heer Casper Smits