Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek. Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429

Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk Winsum: iedere woensdagavond stiltemeditatie 19.00 - 19.30u  
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u 

 

Zondag 2 februari Centrumkerk (10.00)  Kerk School Gezinsdienst met de Borgschool
Centrumkerk: voorganger ds. Ruth Renooij
Oppas: familie Grashuis
Kindernevendienst: geen kindernevendienst i.v.m. Kerk School gezinsdienst
Collectes: Project van de Diaconie
                  voor het werk in de eigen gem
Inzameling voor Voedselbank het Hogeland:

 

Zondag 9 februari  Centrumkerk (9.30u)  
Centrumkerk: voorganger ds. Ruth Renooij
Oppas: Nynke van Hoorn en Hanna Elsinga
Kindernevendienst: Luuk Kremer en Maureen Sijbolts
Collectes: PK/Cathechese en Educatie
                 en voor het werk in de eigen gemeente

 

Zondag 16 februari Centrumkerk (9.30u) Avondmaal en kerk Den Andel (9.30u)
Centrumkerk (9.30u): voorganger ds. Harmen Jansen, viering Avondmaal
Oppas: Rowin Arnoldus en Willemijn Grashuis
Kindernevendienst:  Elsa Trouw
Kerk Den Andel (9.30u): voorganger pastor Jolanda Tuma
Collectes: KerkinActie
                en voor het werk in de eigen gemeente