Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, s
oms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk:iedere woensdag Stiltemeditatie  van 19.00 - 19.30u
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u 
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u  
   

zondag 24 februari Centrumkerk (9.30u)  en Winkheem (19.00u)
Centrumkerk (9.30u): voorganger Harmen Jansen
Oppas Centrumkerk:    Marjanne Elsinga en Rowin Arnoldus
Kindernevendienst Centrumkerk:    Elizabeth Hofman
Collectes: voor PKN/Missionair werk en voor het werk in de eigen gemeente
Winkheem (19.00u) zangdienst, voorganger mevr. Maria Adriaanse

 

zondag 3 maart Centrumkerk (10.00u)
Centrumkerk : voorganger ds. Ignace Frénay  
Oppas Centrumkerk:   Inge en Willianne van Dorp
Kindernevendienst Centrumkerk:  Maureen Sijbolts
Collectes:  

Inzameling Voedselbank Het Hogeland: houdbare producten en/of financiele gift 

woensdag 6 maart Torenkerk 19.00
Aswoensdag

zondag 10 maart Centrumkerk (9.30u) en Kerk Eenrum (9.30u) 1e zondag 40dagentijd
Centrumkerk (9.30u): voorganger ds. Harmen Jansen
Oppas Centrumkerk:   Familie Grashuis  
Kindernevendienst Centrumkerk:   Lucia Kramer
Kerk Eenrum (9.30u): voorganger pastor Jolanda Tuma
Collectes:  

woensdag 13 maart Torenkerk 19.00u
Vesper 40-dagentijd 

zondag 17 maart Centrumkerk (9.30u)   2e zondag 40dagentijd
Centrumkerk (9.30u): voorganger ds. Ignace Frénay  
Oppas Centrumkerk:   Jacqueline Arnoldus en Tineke Poort  
Kindernevendienst Centrumkerk:   Niesje Mooiman
Collectes: