College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taken het inzamelen en beheren van financiën, het personeelsbeheer, het beheer van de gebouwen en bezittingen en de ledenadministratie. Er is een visie ontwikkeld voor een meerjaren financieel beleid om baten en lasten in evenwicht te brengen en te houden. In overleg worden jaarlijks budgetten vastgesteld voor taakgroepen, commissies en kerkenraad.De kerk is voor het grootste deel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van leden. Die financiële steun is blijvend noodzakelijk. Daarom vindt aan het begin van ieder kalenderjaar de actie Kerkbalans plaats. Informatie over financiële cijfers van de PGWH is te vinden op www.pgwh.nl/kerkbalans.  

De taakgroep bestaat uit ambtsdragers (ouderling-kerkrentmeesters) en kerkrentmeesters

Leden van de taakgroep
 

 Voorzitter: Jan Dijkstra         (ouderling/kerkrentmeester)
 Secretaris: Anneke Offringa  (ouderling/kerkrentmeester)

 Penningmeester: vacant (voorz. Jan Dijkstra a.i.) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Boekhouder: Alice Eshuis (tevens contactpersoon kerkbalans 06 13244987     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 Leden zijnde geen ouderling/kerkrentmeester:

 Irene Lankhuijzen

 Willem Stavenga                                  

 Henk Knol

        

Bankrekeningnummers
Kerkelijke bijdragen:     NL22 RABO 0373 7328 99 t.n.v. PGWH

Diaconie:                       NL66 INGB 0001 7313 49                                  

KvK-nr. 76395901

Collectebonnen:
Te verkrijgen à € 0,50 (€21,00 per vel)
Gewenste bestelling overmaken op NL53 RABO 0154 9860 89
t.n.v. PGWH o.v.v. uw naam en adres
De collectebonnen worden thuisbezorgd 


Kerkbalans Daar geef je voor!
Aan het begin van ieder kalenderjaar vindt de Actie Kerkbalans plaats. Alle gemeenteleden van 21 jaar en ouder worden aangeschreven om een vrijwillige bijdrage toe te zeggen.

Wat is/wordt met uw bijdrage gedaan: 

Jaarrekeningen en begrotingen

Jaarrekening 2020, 2021 en begroting 2022 PGWO