Kindernevendienst

De kindernevendienst is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Zij komen met de ouders mee de kerk in. Voor de eerste lezing uit de bijbel gaan de kinderen met leiding van het kindernevendienstteam naar een aparte ruimte in het kerkgebouw. Hier beleven zij de dienst op hun eigen manier, meestal aan de hand van het thema dat ook tijdens de dienst wordt gebruikt. De kinderen komen na de preek terug in de kerkzaal.