Oppas

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen, gedurende de morgendiensten in de Centrumkerk, naar de oppas in een van de zalen van de kerk. Tijdens de collecte is er de mogelijkheid voor de ouders hun kind op te halen en mee te nemen naar de kerkzaal om ook de zegen te ontvangen.