Bankrekeningen PGWH


Voor de jaarlijkse kerkelijke bijdrage:               NL22 RABO 0373 7328 99 t.n.v. PGWH

Voor toezegging/gift verbouw Centrumkerk:     NL69 FVLB 0635 8059 36 

Voor gift/bijdrage diaconie:                                NL66 INGB 0001 7313 49