logo kerkbalans

 

 

 

Heeft u uw envelop, met uw toezegging voor de actie Kerkbalans, nog in huis liggen? Graag ontvangen we die alsnog van u. U kunt de envelop ook zelf opsturen naar PGWH, Hoofdstraat W36, 9951AC Winsum. In de bus doen, Hoofdstraat W36, kan natuurlijk ook. De brievenbus staat op het kerkplein tegen de Centrumkerk aan.
Mocht u geen envelop voor de actie Kerkbalans hebben ontvangen, dan vragen we u contact op te nemen met het Centraal Aanspreek Punt, Els Prins-Duisterwinkel

Het is mogelijk uw gift meerdere jaren vast te leggen (fiscaal aftrekbaar), of de PGWH in uw testament op te nemen. Lees meer bij: Geven hoe?

De PGWH heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is bij de belastingdienst.


Wat wordt door de PGWH met uw bijdrage gedaan: 

Jaarrekening

Jaarrekening 2015 PGWO (balans, exploitatie en toelichting)

Jaarrekening 2015 PG Halfambt (balans, exploitatie en toelichting)

 

Begroting

Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018 - 2021 

Toelichting (meerjaren)begroting