Taakgroep Kerk in het Dorp

De Taakgroep Kerk in het Dorp heeft in 2015, het jaar voorafgaande aan de fusie tussen PGWO en PG Halfambt, het plan Kerk in het Dorp opgesteld. De Taakgroep is verantwoordelijk voor de beleidsmatige aansturing van Kerk in het dorp. Het Plan Kerk in het Dorp richt zich op de dorpen Eenrum, Den Andel en Westernieland: Het uitgangspunt van het project Kerk in het Dorp is, dat er verbinding wordt gezocht met inwoners en organisaties in de dorpen met als doel dat de kerk in, van en voor het dorp wordt of blijft, als plek waar iedereen zich thuis voelt.

 

Activiteiten in de kerken, anders dan kerkdiensten:

In elk van de dorpen is een commissie ‘Kerk in het Dorp’ actief. Vanuit deze commissies worden activiteiten voor in de desbetreffende dorpskerk bedacht en uitgevoerd. Hierbij is er aandacht voor o.a. muziek, cultuur, duurzaamheid, zingeving en spiritualiteit. 

Kerkdiensten

Eens per maand worden vanuit de PGWH vieringen gehouden in een van de fraaie oude kerken in de drie dorpen Eenrum, Den Andel en Westernieland en een keer per jaar in de kerk van Saaxumhuizen.

Omzien naar elkaar

Tevens wordt aandacht besteed aan 'omzien naar elkaar'. Naast het meer traditioneel pastoraat, wat wordt behartigd door de predikanten Ds Jansen en Ds Renooij, wordt gezocht naar manieren om er te zijn voor alle inwoners van de dorpen ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond.

 

Meer over Kerk in het Dorp en de activiteiten: >>>>>