Taakgroep Pastoraat

Pastoraat omzien naar elkaar.

Activiteiten

Pastorale ouderlingen en Predikanten
- Bezoeken aan gemeenteleden thuis die met problemen te kampen hebben. Dit kan ziekte zijn, zorgen over de partner en / of kinderen, eenzaamheid, verdriet door het verlies van een geliefde, gevoelens van overbodigheid door het verlies van werk enz.
- Ziekenhuisbezoek. Als iemand in het ziekenhuis ligt, gaat een van de predikanten of pastoraal ouderlingen op bezoek. Ook worden gemeenteleden bezocht, die veblijven in de Wierdezoom en in verpleeghuizen in de omgeving van Winsum. 

Ouderenbezoekgroep
Gemeenteleden die 80 jaar en ouder zijn worden bezocht door een van de ouderenbezoekers. Het uitgangspunt is dat zo'n bezoekje eens per twee maanden plaatsvindt, maar in overleg kan dit ook minder vaak.   
Gemeenteleden in de Twaalf Hoven worden door een pastoraal ouderling bezocht. 

Rouwpastoraat
In Rouwpastoraat wordt actief voorzien door een ouderling met bijzondere opdracht. Deze ouderling is aanwezig als ouderling van dienst bij de afscheidsdienst en gaat een of meerdere keren na de afscheidsdienst naar de achterblijvende partner en mogelijk andere betrokkenen. Het rouwpastoraat kan ook door de betrokken predikant worden gedaan. 

Nieuw-ingekomen
De nieuw-ingekomenen worden met een bezoekje aan huis verwelkomd door een van de pastoraal ouderlingen.

Mensen die niet (meer) kerkelijk betrokken zijn of geen lid zijn 
Voor de kerk maakt (niet meer) kerkelijk betrokken of geen lid (meer) zijn, niet uit. Soms is er door dingen die in het leven gebeuren, behoefte aan een gesprek met een predikant, of 'iemand van de kerk'. 

Een afspraak maken? Zoek contact met een van de predikanten of met Wilga Schuuring-Warringa, Centraal aanspreekpunt.

Leden van de
Taakgroep Pastoraat
Wilga Schuuring
Hanny Zwart
Alie van Dijken
Marja Velzen
Roelof Uijtermerk
Jolanda Tuma
Harmen Jansen
Ruth Renooij


Beleidsplan Taakgroep Pastoraat
Dit beleidsplan is gebaseerd op het Pastoraal plan 2009, geactualiseerd, en aangevuld met de 'Aanbevelingen' vanuit de Bezinningsdag van de kerkenraad 2011.