De PGWH

Sinds 1 januari 2016 zijn de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum en de Protestantse Gemeente Halfambt gefuseerd. Beide gemeentes gaan samen verder onder de nieuwe naam
Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt (PGWH)

Een levende gemeente... met mensen die samen op veel verschillende manieren hun geloof en verbondenheid handen en voeten geven. Betrokken bij elkaar, bij de plaatselijke gemeente en bij mensen verder weg; om zich heenkijkend om te helpen daar waar nodig is.

Geïnspireer
d ….om vanuit het geloof te werken aan het Koninkrijk van God. Daarbij staande in een lange lijn van mensen die hebben gebouwd aan dat Koninkrijk, hopende dat ook volgende generaties er aan zullen blijven werken.

Een plek voor iedereen.....waar mensen en kerk zich aan elkaar verbinden in leren, vieren, dienen en ontmoeten, door de week en op zondag.Stilstaand bij wat inspireert, in eredienst en meditatie, door bijbelverhalen en verhalen van medemensen, door cursussen en gespreksgroepen.

Een gemeente die openstaat voor ieder die
…op zijn of haar eigen wijze, met zijn of haar talenten. Met elkaar en altijd weer zoekend naar manieren om de Geest te ontvangen voor richting, inspiratie en troost.

Het ontstaan van de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum > lees meer

De geschiedenis van de kerkgebouwen > lees meer