40 dagen rond het thema 'de Zevensprong'
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob
De schikkingen zijn gemaakt in het doopvont (Wim de Boer 2014*)

(Sommige foto's vergroten bij het aanklikken van de foto)

Tot en met Pasen in zeven etappes het verhaal van de Weg die God
met de mensen gaat, aan de hand van verhalen uit Exodus en Numeri.  

Jeannet Slob maakte bij de eerste twee zondagen van de 40dagentijd schikkingen bij het thema 'De Zevensprong'.
Vanwege de coronacrisis, waren er vervolgens alleen digitale uitzendingen van de diensten,
waarbij Jeannet geen schikkingen maakte. Met uitzondering van de Paasdienst.

 

De eerste stap in de Zevensprong: ‘God wekt verlangen’
Lezingen: Exodus 1, Numeri 35: 9-14 en Johannes 3: 3-5
We lezen over de harde onderdrukking in Egypte uit Exodus.

40d 2020 eerste zondag

Het vierkant is bekleed met klei, een verwijzing naar het harde leven
van de Israëlieten, die als slaven veldwerk moesten verrichten en
tichelstenen van stro en klei moesten maken.

De bol van klei in een cirkel van stro herinnert ons hieraan.
Het zout boven op de bol is een verwijzing naar het
eeuwigdurend verbond tussen God en de mensen
40d 2020 tweede zondag 6

Een mens te zijn
op aarde
op zoek naar
wat het houdt
niet vergankelijk is
en smaak
aan leven

schenkt als zout.
Uit: Bloemen in beeld van Tini Brugge 

 

40d 2020 eerste zondag 2aIn het centrum van het vierkant het Doopvont.
Het Doopvont is bekleed met bies, hierbij
denkend aan het biezen kistje van Mozes.

40d 2020 eerste zondag 3Het wit van de
anemonen is
de kleur
van sneeuw
die ongereptheid
en zuiverheid
oproept.

 

De tweede stap in de Zevensprong 'God roept'
Lezingen: Exodus 2: 23-3: 14 en Numeri 27: 15-20

40d 2020 tweede zondag 9aIn de cirkel van stro is een tweede bol toegevoegd,
bekleed met de witte achterkant van het viburnum blad.
Zoals in wit alle kleuren samenkomen,
zo komt in God alle licht samen.

40d 2020 tweede zondag 7aBloemen van de witte hyacint
op de bol en in de takkenkrans, 
symbool voor vrede en hemels verlangen.
Het goudkleurige draad is een
verwijzing naar Goddelijkheid.
40d 2020 tweede zondag 2a


 

 

40d 2020 tweede zondag 3In je bestaan
bevestigd zijn
in het licht
van de Ander staan
en stralen
stralend wit.

Uit Bloemen in beeld van Tiny Brugge

 

Schikking bij Pasen 'God zet voorgoed in een nieuw licht!
(Ex. 19: 16-19, 20: 1-2 en Num, 9: 1-5)

Pasen 2020 2aIn deze dienst staat het doopvont centraal. Het snoeihout is verwijderd en heeft plaats gemaakt voor bloeiende takken. Reiken naar een bron om je dorst naar leven te lessen
Afdalen in de diepte,
onder gaan,
het water omarmen
als een hemelspiegel,
Een nieuw begin
in verbondenheid
je laven aan het licht,
aan de bron.                                                                         Uit: ” Bloemen in beeld “ van Tini Brugge.

De bolvormen rondom het doopvont zijn een verwijzing naar
een weg in verbondenheid met de wereld.
Tijdens de Veertigdagentijd is er elke zondag een bol toegevoegd.
Zo cirkelen ze rond de bron van leven.

Pasen 20201a

Elke zondag heeft een eigen symboliek.
Doornen:
Lijden is verbonden met distels en doornen.
Groen:
De kleur van nieuw leven zien we in het nieuwe groene voorjaarsblad.
Onderkant en bovenkant:
Beide mogen in het licht staan, aan beide moet recht worden gedaan, of je nu aan de “onderkant” van de samenleving staat of “aan de top” schijnt te leven. Beide kanten van een soort blad worden daarom getoond.
Christusdoorn:
Deze kamerplant met doornen en rode bloemen zou volgens een legende gebruikt zijn voor de doornenkroon waarmee de Romeinen Jezus tot “koning van de Joden” uitriepen. De plant verwijst naar zijn lijden.
Zout: Met de uitdrukking “een verbond met zout” wordt verwezen naar het eeuwigdurende verbond tussen God en de mensen.
Wit: Zoals in “wit” alle kleuren samenkomen, zo komt in God alle licht samen.

Een bijzondere Paasmorgen in de Centrumkerk.
De stoelen zijn leeg…
Toch wordt er gesproken, gebeden en gezongen.

 

 * Oerproces door de eeuwen heen
doopvontSlijtage, het verweren van de bergen, stoffen hiervan meegevoerd met het water van de rivieren naar de zee. Daar waar het water tot stilstand komt, wordt het in flinterdunne laagjes afgezet. Gestaag ontstaat er nieuw land. Toen er nog geen dijken waren, is ons land zo gevormd. Dit wonder uit het ontstaan uit het water is de inspiratie geweest voor het ontstaan van dit doopvont.
Er is gekozen voor ruwe, zwartbakkende chamotte-klei. De buitenkant van het vont verbeeldt het onrustige water van de zee met daarna het ontstaan van het vont uit de stilte van het water. De klei is gepolijst om de stilte weer te geven. Door het polijsten is het waterdicht. 

'Ontstaan uit het water - voor het gebruiken van water'   Wim de Boer, februari 2014

 

 
 

 

 

4e zondag 1Schikkingen in de 40-dagentijd 2019 >>>>>
Schikkingen, foto's en teksten Jeannet Slob
en foto's Dirk Wieringa 

 

 

 

 

40dagen 1e zondag 1Bij de schikkingen in de 40-dagentijd 2018 >>>>>
Thema: 'De zeven Hoofdzonden'
Schikkingen, teksten en foto's Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa 

 

 

Bij de schikkingen 40-dagentijd 2017  >>>>>
Schikkingen en teksten: Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa en Jeannet Slob
(de foto's vergroot): >>>>>

 40dagen 2017 1e zondag 1De veertigdagentijd voor Pasen worden vasten of lijdentijd genoemd.

Het is een tijd om stil te staan bij leed, dichtbij of veraf.
Deze tijd kun je ook bepalen bij je zelf, je eigen levensweg.
De keuzes die je kunt maken, de ruimte die je wilt scheppen voor de ander.
Snoeien is nodig om nieuw leven ruimte te geven.

Een mens te zijn
op aarde
op zoek naar
wat het houdt,
niet vergankelijk is.

 

 

 

2016: Veertig dagen 'Stap voor stap op weg naar Pasen'
We gaan in de veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin.
Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat.
Met de kinderen in de kerk is er elke zondag een verhaal met een richtingwijzer op weg naar Pasen.
Bouwina Honingh maakt deze keer de schikkingen bij de diensten.

                                              
           

Project kindernevendienst            Schikkingen en teksten Bouwina Honingh en Nicolet Driessen
(klik op de foto voor meer info)           (klik op de foto voor meer info)2015: Veertig dagen 
'Met open handen'

De verbindende titel van de zondagmorgendiensten in deze Veertig Dagen  'Met open handen'. Het begint met leeg maken. Veel mensen doen deze weken aan de een of andere vorm van vasten. Meestal bestaat dat uit een tijd lang iets niet consumeren. Je kunt ook proberen eens een tijdlang iets niet te doen wat tot je normale patroon behoort. Als oefening in je handen vrij houden.  
Met de kinderen in de kerk is er elke zondag een 'Eef-en-opa-moment'. Jeannet Slob zorgt voor een bijzondere schikking.

3e zondag 2

 Eef1

 

 


Schikkingen, foto's en            Op weg met Eef
teksten Jeannet Slob

 

2014: Veertig dagen met Johannes en Johanna op zoek naar Jezus nu  

De 'Ik ben'-woorden uit het Evangelie van Johannes 
In het Evangelie van Johannes klinken op een zevental momenten 'Ik ben'-woorden uit de mond van Christus. Uitspraken die allerlei beelden oproepen en herinneren aan verhalen uit het Oude Testament. 'Ik ben het brood des levens', 'Ik ben de ware wijnstok'. 'Ik ben de goede herder'. 'Ik ben de opstanding en het leven'. In alle eenvoud hebben ze een diepe betekenis. 'Ik ben' is in het Oude Testament de Godsnaam, als we denken aan het verhaal van Mozes en zijn roeping bij de brandende braambos. Jezus is de vraag van God wie hij voor ons en in ons leven mag zijn. En Johannes de evangelist wil met zijn verhalen over de gekruisigde en opgestane Heer de lezer aan het antwoord helpen. De Ik-ben-woorden zijn in het evangelie verknoopt aan verschillende verhalen over het optreden van Jezus. Tegelijk stellen deze woorden de vraag wie we zelf dan wel zijn. Wie ben ik? Wat herken ik van deze manier van zijn in andere mensen? Veertig dagen met Johannes en Johanna op zoek naar Jezus nu.

Uit het dagboek van Johanna          Bij de verbeeldingen 'Ik Ben...'       Bij de schikkingen 'Ik Ben.....'

dagboekje

Verbeelding Ik ben1 eerste