Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. In het dagelijks bestuur hebben minimaal zitting de voorzitter, een scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester, een diaken en een predikant.
De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen en laat zich in zijn werk bijstaan door taakgroepen.
Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en zorgt voor de uitvoering van de besluiten.
De begroting en jaarrekening worden jaarlijks door de kerkeraad vastgesteld.
Voor een periode van vier jaar wordt een beleidsplan opgesteld. In een beleidsplan worden lijnen uitgezet voor het werk in gemeente, kerkenraad en taakgroepen.
Beleidsplan 2018-2022 'Inspireren Vieren Verbinden' 
  
De leden van de gemeente worden niet alleen over voornemens gehoord, maar over alle belangrijke beleidsvoorstellen zoals bijvoorbeeld de verbouwing van de Centrumkerk.

Voorzitter (waarnemend)        Roelf Bouwman                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.             06 3303 9696
Scriba                                     Géanne Kremer                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                  06 3059 3563
Postadres kerkelijke post       Hoofdstraat W36 9951AC Winsum

Samenstelling kerkenraad 2021/2022

Dagelijks Bestuur
Roelf Bouwman              (waarnemend voorzitter)              
Geanne Kremer              (scriba)
Ruth Renooij                  (predikant)    
Pieter van Dorp              (Diaconaat/ZWO)
Roelf Bouwman              (College van Kerkrentmeesters)
                        
Pastoraal ouderlingen
Marja Velzen       
Hanny Zwart
Alie van Dijken
Margriet ter Borg
Roelof Uijtermerk           

Ouderling Kerkrentmeesters
Theo Dijkstra
Roelf Bouwman             (tijdelijk voorzitter)           
Willem Stavenga


Ouderlingen met een bijzondere opdracht
Marjan Dijkstra                  (jeugdwerk) 
Laura Dijk                          (jeugdwerk)
Jos Grashuis


Diakenen
Bert de Vries                     (voorzitter/Jeugddiaconaat)
Ytje Rosier                        (secretaris)
Wilga Schuuring               (penningmeester)
Wilfred Drent                    (Maaltijdcommissie)
Hanneke Ritzema             (Voedselbank)
Pieter van Dorp                (lid Dagelijks Bestuur)  
Karola Oudman


Predikanten
Harmen Jansen
Ruth Renooij

Kerk in het dorp
pastor Jolanda Tuma

Centraal Aanspreekpunt (adviserend lid)
Els Prins-Duisterwinkel