Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur. In het dagelijks bestuur hebben minimaal zitting de voorzitter, een scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester, een diaken en een predikant.
De kerkenraad komt ten minste zes maal per jaar bijeen en laat zich in zijn werk bijstaan door taakgroepen.
Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor en zorgt voor de uitvoering van de besluiten.
De begroting en jaarrekening worden jaarlijks door de kerkeraad vastgesteld.
Voor een periode van vier jaar wordt een beleidsplan opgesteld. In een beleidsplan worden lijnen uitgezet voor het werk in gemeente, kerkenraad en taakgroepen.
Beleidsplan 2018-2022 'Inspireren Vieren Verbinden' 
  
De leden van de gemeente worden niet alleen over voornemens gehoord, maar over alle belangrijke beleidsvoorstellen zoals bijvoorbeeld de verbouwing van de Centrumkerk.

Voorzitter                                Jan Hamminga                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.               06 13234248
Scriba                                     Géanne Kremer                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                  06 3059 3563
Postadres kerkelijke post       Hoofdstraat W. 36 9951 AC Winsum

Samenstelling kerkenraad 2021/2022

Dagelijks Bestuur
Jan Hamminga               (voorzitter)              
Geanne Kremer              (scriba)
Ruth Renooij                  (predikant)    
Pieter van Dorp              (Diaconaat/ZWO)
Jan Dijkstra                    (College van Kerkrentmeesters)
                        
Pastoraal ouderlingen
Marja Velzen       
Hanny Zwart
Alie van Dijken
Margriet ter Borg
Roelof Uijtermerk           

Ouderling Kerkrentmeesters
Jan Dijkstra             (voorzitter)
Theo Dijkstra                       
Willem Stavenga


Ouderlingen met een bijzondere opdracht
Marjan Dijkstra                  (jeugdwerk) 
Laura Dijk                          (jeugdwerk)
Jos Grashuis


Diakenen
Bert de Vries                     (voorzitter/Jeugddiaconaat)
Ytje Rosier                        (secretaris)
Pieter van Dorp                 (penningmeester enl lid Dagelijks Bestuur)
Wilfred Drent                     (Maaltijdcommissie)
Hanneke Ritzema              (Voedselbank)
Alice Eshuis                  
Karola Oudman


Predikanten
Harmen Jansen
Ruth Renooij

Kerk in het dorp
pastor Jolanda Tuma

Centraal Aanspreekpunt (adviserend lid)
Wilga Schuuring - Warringa