Kerk in het Dorp

In de dorpen Eenrum, Den Andel en Westernieland is gestart met het Project Kerk in het Dorp. Het uitgangspunt van het project Kerk in het Dorp is, dat er verbinding wordt gezocht met inwoners en organisaties in de dorpen met als doel dat de kerk in, van en voor het dorp wordt of blijft, als plek waar iedereen zich thuis voelt.

In elk van de dorpen is een commissie ‘Kerk in het Dorp’ actief. Vanuit deze commissies worden activiteiten voor in de desbetreffende dorpskerk bedacht en uitgevoerd. Hierbij is er aandacht voor o.a. muziek, cultuur, duurzaamheid, zingeving en spiritualiteit. 

Eens per maand worden vanuit de PGWH vieringen gehouden in een van de fraaie oude kerken in de drie dorpen Eenrum, Den Andel en Westernieland en een keer per jaar in de kerk van Saaxumhuizen.

Tevens wordt aandacht besteed aan 'omzien naar elkaar'. Naast het meer traditioneel pastoraat, wat wordt behartigd door de predikanten Ds Frénay en Ds Jansen, wordt gezocht naar manieren om er te zijn voor alle inwoners van de dorpen ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond.

Meer over Kerk in het Dorp en de activiteiten: >>>>>