Gemeenteavond

De leden van de gemeente worden door de kerkenraad in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over voorstellen voor nieuw beleid en de begroting en jaarrekening. Daarvoor worden ongeveer vier keer per jaar alle leden uitgenodigd voor een gemeenteavond. Eerst daarna stelt de kerkenraad met eventuele wijzigingen het beleid vast.

De datum van de volgende gemeenteavond is nog niet bekend.