Bij de schikkingen Advent 2018

 

Eerste Advent 2018 'Bericht uit de hemel'  
Lezingen: Openbaring 1: 9-11 en Openbaring 8: 1-14.
De liturgische kleur is paars

Geloofsuitspraak: "Ik geloof in engelen'
De vorm van de overblijfselen van een boom doet denken aan een vleugel.
Engel is afkomstig uit het Grieks en betekent Boodschapper.
In het Christendom treden engelen als bedienden of beschermers
van de mens, gewoonlijk als boodschapper van God.

1e advent 3
In de holte van de boom 4 kaarsen, als verwijzing naar het Licht.
Advent, ‘het komen’ is een voorbereidingsperiode
van vier weken voorafgaand aan Kerstmis.
Daarom wordt er elke zondag een kaars aangestoken.
Rond de langste nacht wordt de komst van Jezus gevierd en
daarmee zijn betekenis op aarde, als Licht in de wereld.


Advent 1 1

 

 

                                                    Rondom de pilaar een grijze wolk van droogbloemen en plantaardig materiaal.
                                                   Hier tussen is de paarse bes van de Callicarpa verwerkt.
                                                   Daarnaast witte chrysanten als verwijzing naar het Griekse woord ster.

 

Tweede Advent 'Nieuw begin'
De liturgische kleur is paars
'Nieuw begin' naar Lucas 3: 1-6

Geloofsuitspraak: “Ik geloof in een nieuw begin”
Keer je om,
verlaat de kronkelpaden
en zoek de weg
recht door zee
Uit: 'Bloemen geven zin'
Tini Brugge

 

2e advent 2018 1

Het restant van de boomstam doet denken
aan het afpellen van een vrucht, om van
binnenuit iets nieuws te kunnen ontdekken.

Aan de krans van wit plantenmateriaal zijn
viooltjes toegevoegd. De bloem herinnert ons
aan nederigheid. Het blauw herinnert aan
Goddelijkheid, Oneindigheid, Onschuld en Water

Advent 2018 2 1

 

 

 

                                                                      Dopen    
                                                                    
Reiken naar een bron
 
                                                                   om je dorst naar leven
                                                                     te lossen
                                                                     Afdalen in de diepte,
                                                                     ondergaan,
                                                                     het water omarmen
 
                                                                   als een hemelspiegel
                                                                     Een nieuw begin
                                                                     in verbondenheid:
                                                                     je laven aan het licht,
                                                                     aan de bron.
                                                                    Uit: 'Bloemen geven zin'
                                                                    Tini Brugge

Derde Advent 'Vreugde'

Lezingen Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18
Geloofsuitspraak: "Ik geloof in vrijheid'

De liturgische kleur van deze zondag is roze. De kleur roze staat voor hoop.
Een krans rondom de zuil, gemaakt van roze heide en roze rozen.
Maria wordt ook weleens een roos zonder doornen genoemd.

advent 3 2018

Voelen
De ruwheid van bestaan
kwetst gevoeligheid
als doornen in een huid.
Geraakt door
zachtmoedigheid en barmhartigheid
komt u tastend aan het licht.

Uit: 'Bloemen geven zin'
Tini Brugge.

advent 3 2018 2

De derde kaars wordt ontstoken;
een lichtpunt op weg naar Kerstmis.

Sta open
voor woorden van leven
en daden van licht
voor anderen.
Uit: Bloemen geven zin
Tini Brugge.

  

Vierde Advent 'Ontmoeting'

Lezingen Micha 5: 1-4a, Lucas 1: 39-45 en Openbaring 12: 1-6.
Geloofsuitspraak: "Ik geloof in dit kind"

advent 2018 4Het stro rondom de pilaar herinnert ons aan het kind dat
in een stal tussen dieren wordt geboren.
Een nieuw begin op een plek waar je het niet verwacht,
buiten het centrum, kwetsbaar.


Licht daalt neer,
zichtbaar
op aarde
in een kind
tussen stro
Licht en leven
stralen kwetsbaar
ons tegemoet.
Uit: 'Bloemen in beeld'
Tini Brugge

 

Advent 2018 4 2Het groen van de taxus is een teken
van Hoop, groei, leven en toekomst.
De ster is een teken van heil.
De stralende morgenster verwijst naar Jezus.

Een ster
wijst de weg
naar het licht
op aarde
geopenbaard

in een kind
een nieuw begin.
Uit: 'Bloemen in beeld'
Tini Brugge

 

Kerstnacht  Torenkerk

kerstnacht 1

Buiten bij de ingang van de Torenkerk een schaal met vuur. Vanuit de christelijke traditie een beeld van openbaring en goddelijke aanwezigheid.
De rode kleur van het vuur verwijst naar brandende liefde en de heilige Geest.

 kerstnacht 2

 

 

 

 

 

 

 

De Cantorij komt binnen onder het zingen van Hodie Christe van Benjamin Britten. 

kerstnacht 7Heden is geboren: heden de Verlosser verschenen;
heden zingen de engelen op aarde
en verheugen zich de aartsengelen;

heden juichen de rechtvaardigen, zeggend:
Eer aan God in den hoge.
Alleluja


Hoor de engelen zingen d' eer (Lied 481) 

kerstnacht 10Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

 

kerstnacht 4

De rode kleur van het vuur herhaalt zich in de kleur van de bloemen in de hal en de appels op de krans aan de preekstoel. In de Middeleeuwen werd een groene boom op het kerkplein gezet en versierd met vruchten, waaronder rode appeltjes. Daarmee werd het beeld opgeroepen van de groene levensboom die altijd vrucht draagt.

 kerstnacht vaas

 


 kerstnacht vaas 2

 

 

 

 


  

Kerst Centrumkerk

kerst centrumkerk 1Witte bloemen getuigen van feest.
Een witte roos is het symbool van zuiverheid en liefde.

De groene krans verwijst naar het altijd
durende verbond tussen God en de mensen.
Een krans van stro herinnert ons
aan het nieuw geboren Kind.

De gouden glans van de ster
en asperages verwijzen naar
het koningschap van Jezus.

kerst centrumkerk 2

 

 

 

 

 


kerst centrumkerk 4
Een kind van licht en vrede,

bloeit als een roos,
doorbreekt
de nacht.
Uit: 'Bloemen in beeld'
Tini Brugge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Bij de schikkingen Advent 2020

 


Advent 2020 kanselkleed paarsAdvent 2020
Schikkingen,
teksten,
foto's
Jeannet Slob

 

Kanselkleed gemaakt
door Janny Groothof


Eerste Advent 'Zie je al wat?'

Lezing Marcus 13: 24-37

Advent 2020 eerste zondag 1

Met een kleine vlam
Begint het grote Licht
De Heer komt naar ons toe
Dat is een goed bericht.


Paars is de kleur van Advent. Het is de bijbelse kleur van de Koningsmantel.
Binnenin de cirkel vier kaarsen in de kleuren donker paars en roze. In de krans
van berkentakken, gedroogde en uit gebloeide bloemen. Daartussen roze gerbera’s
met een donker hart als ogen die zoeken… Het grijze rendiermos is een verwijzing
naar de wolken die de zon verduisteren.

Advent 2020 eerste zondag 1b


Advent is winters wachten op nieuw leven

dat nog niet zichtbaar is
het verwachten en daarbij stil staan.
Uit: “Bloemen in beeld” 
van Tini Brugge

Verborgen in het duister
Onzichtbaar groeit leven
In verwachting naar licht.
Uit: “Hemelse spijzen“ 
van Tini Brugge en Gert Vos

 

 

Tweede Advent: Wie ben je?
Lezing: Johannes 1: 19 – 28.

Liturgische kleur: Paars (ingetogenheid)

Advent 2020 tweede zondag 1Twee kaarsen zijn een teken in de nacht:
God zet de wereld in het Licht
En iedereen die daarop wacht
krijgt vast een lach op zijn gezicht.
Een krans van berkentakken;
De krans of cirkel is een verwijzing naar God.
Het symboliseert tevens eeuwigheid en volmaaktheid.
Rondom de krans grijs eucalyptusblad en paarse hortensia.
Grijs is een kleur die door vele religieuzen gedragen wordt.
De paarse bes van de calicarpa komt aarzelend naar boven.
Het is een verwijzing naar Johannes, die langzaam aan het licht komt.

Advent 2020 tweede zondag 3
Uit duisternis

aan het Licht komen
door Liefde
open gaan
en je hart ontsluiten.
Uit: ”Bloemen in beeld“
Van: Tini Brugge

 

 

Derde Advent: Ben je er klaar voor?
Lezing: Jesaja 65: 17-25.

De Liturgische kleur is roze: de kleur van hoop en verwachting.

Advent 2020 derde zondag 3Drie kaarsen geven hun licht
Voor een prachtig vergezicht.
Kom laten we opstaan
En de toekomst tegemoet gaan.

Naar aanleiding van de tekst uit Jesaja,
waarin een visioen wordt beschreven,
zijn de pluimen van pampasgras gebruikt.
Ze geven een dromerige sfeer in de krans van berkenhout.

 

advent 2020 derde zondag 2
Daartussen roze bloemen van de cyclaam.
Ze zijn een verwijzing naar Maria. 
De roze winterheide als teken van hoop. 
Het goud van de asperages herinnert
ons aan Goddelijkheid en eeuwig Licht.


Dat dieren in het visioen van Jesaja een rol spelen en erbij horen, formuleert Maurits Kok
in een gedicht, afkomstig uit het boek “Aarden in geloof“ van Tini Brugge.

Levenden: In dierenogen valt hetzelfde licht  
als in het oog van mensen.
Het levende schept adem uit één bron,
vangt zijn eerste kreet
tot aan zijn laatste huivering
dezelfde zon.
Denkenden gaan met dieren
onder dezelfde hemel
dezelfde einder tegemoet,
door één verlangen voortgedreven:
leven.

We zingen met Kerstmis over de schapen op het veld en de os en de ezel in de stal.
We dromen van de leeuw naast het lam, een vredesvisioen.

 

Vierde Advent: Wat een geschenk?
Lezingen: Lucas 1: 26-38 en 2 Samuel 7: 1 - 9a.

vierde advent 1Vier kaarsen branden zacht,
ze schijnen op wat komen zal.
Op een geschenk, zolang verwacht
Voor jou, voor mij, voor iedereen en overal. 
De krans gemaakt van de altijd groene hedera, 
is een verwijzing naar trouw en onsterfelijkheid. 
Het klimt naar het licht.vierde advent 2020 2

In de krans roze rozen die ons aan Maria herinneren. 
Het wit van de katoenbollen is een verwijzing naar het
licht van kerstmis, dat steeds dichterbij komt.
advent 2020 vierde zondag 3

Katoen werd pas in de laatste
eeuwen voor Christus verbouwd. 
Het werd “wijnstokwol“ genoemd,
omdat de bladeren op
druivenbladeren leken. 

 

advent 2020 vierde zondag 4

In het dode tij van de winter

geurt het groen in een krans
als teken van
hoop en eeuwigheid.
Het tij keert,
donker wijkt voor licht
nieuw leven wordt verwacht.

                                                               Uit 'Bloemen geven zin'
                                                               Van Tini Brugge.

 

Kerst
Lezing: Lucas 2:1-20.

kerst 2020 2Er wordt een witte kaars aan gestoken.

Het is Kerst,
het licht schijnt in de nacht.
Het donker is verdreven,
gebroken is zijn macht.

Kerst 2020 5

 

 

 

 

 

 

Kerst 2020De cirkel van witte asperages
doet denken aan de ongereptheid
en zuiverheid van de sneeuw.

Kerst 2020 4Wit is tevens de kleur van vreugde,
feest, waarheid en reinheid.
Witte tulpen zijn een verwijzing
naar nieuw leven en het gebed.

 

Vrede verschijnt in een kwetsbaar kind, 
als kleine witte bloemen 
in een koude wereld. Tussen de dieren 
die naar hun aard de weg al kennen.

Uit: 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge.

 

Adventsprojecten


Bij de schikkingen rond Advent 2021 >>>>>
Advent 2021 1a

Schikkingen,
teksten,
foto's
Jeannet Slob

 


Bij de schikkingen rond Advent en Kerst 2020 >>>>>
Advent 2020 eerste zondag 1Schikkingen,
teksten,
foto's
Jeannet Slob 

 

 

 

Bij de schikkingen rond Advent en Kerst 2018
1e advent 3

 

De teksten en foto’s van de schikkingen,
gemaakt door Jeannet Slob
>>>>>

 
 
 
 

 

Bij de schikkingen rond Advent en kerst 2017
advent 1 1
Schikkingen teksten Jeannet Slob
Foto's Dier Wieringa >>>>>

 

 

  

 

advent 1Bij de schikkingen advent 2016 >>>>>
Schikkingen: Jeannet Slob
Foto's: Dirk Wieringa

 

 

 

Advent 2015: 'Hoe laat is het?' en 'Tijd van verwachting' >>>>>

DSCN9939        
De schikkingen van Jeannet Slob met toelichting
(Klik op de foto voor de volgende pagina)

 

  kinderprojectAdvent

Het kindernevendienstproject met toelichting
(Klik op de foto voor de volgende pagina)

Bij de schikkingen Advent 2017

Schikkingen Advent 2017
Advent: Komst - Licht verwachten - Waakzaam zijn

Schikkingen en teksten Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa

Eerste Advent: 'Ik zorg voor jou' (Jesaja 40: 1 - 11 en Matteus 21)

Als basis een groene krans
De kaars vertegenwoordigt het Goddelijke Licht

advent 1 1

Boven op de groene krans een bol met mos,
die de aarde verbeeldt.
Daarop kronkelhazelaar die de weg wijst.
De bessen van de callicarpa zijn paars en
zijn een verwijzing naar de liturgische
kleur paars in deze periode.

 

Advent 1 2

Advent 1 3Verleden en heden vervlochten
In het dode tij van de winter
Als teken van
Hoop en eeuwigheid
Het tij keert
Donker wijkt voor licht
Nieuw leven wordt verwacht. 

Tweede Advent: 'Stel je voor' (Jesaja 2: 2 - 5 Een Visioen)

Advent 2 1

De Liturgische kleur van deze zondag is paars,
dit symboliseert ingetogenheid.
De paarse kaarsen herinneren ons daaraan.
De bol met mos verbeeldt de berg uit Jesaja.
Het visioen wordt weergegeven door witte cocos vezel.
Het groen van de krans verwijst naar hoop op nieuw leven.

Advent 2 2

Licht
Kom laat ons optrekken
naar de berg van de Heer
laat ons wandelen in
het licht van de Heer.

 

 

 

Derde Advent 'Bloemen in de woestijn' (Jesaja 35: 1 - 10)

Advent 3 1

De woestijn zal bloeien als een roos. Tegenwoordig vertaald als lelie.
De kleur van deze Derde Adventzondag is roze, het paars wijkt voor het licht.
De Adventskrans is een teken van overwinning.
Het groen van de takken is een verwijzing naar de hoop op nieuw leven.
De bol met mos verbeeldt de aarde.

Advent 3 3Een lelie verwijst in de bijbel
naar Onschuld en Zuiverheid.
De witte lelie wordt vaak afgebeeld
bij voorstellingen van de aankondiging
aan Maria en bij vele leerlingen.
Kronkelhazelaar verbeeldt
de weg die we gaan.

 

Advent 3 5Inkeer
Bezinning en inkeer,
afdalen tot de diepte:
een weg naar binnen.
Leer mij uw wegen kennen, Heer,
maak mij wegwijs op uw paden,
daal af met uw licht uit de hemel
tot in de duisternis van ons bestaan,
maak zacht het versteende hart,
een woestijn zal bloeien.
 
                                          Uit: 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge

Vierde Advent
Advent 4 5

Advent 4 1

Advent 4 3

 

 

 


Advent 4 2

 

 

Advent 2015

Thema Advent 2015:  'Hoe laat is het?' en 'Tijd van verwachting'
Schikkingen en teksten Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa en Jenny Baron

Eerste Adventszondag 29 november
De "bloem" is gemaakt van de pluimen van pampusgras, verbeeldt de verwachting.
Het zachte materiaal van de pluimen geeft warmte en bescherming aan wat er in het hart van de" bloem" zit.
De "bloembladeren" staan wijd open. Om zo van binnenuit ruimte te scheppen voor elk gebaar van liefde,
dat je tot leven wilt wekken, en kunt ontvangen (uitgebeeld door drie paarse bloemen).
Groeikracht is leven en bloeien van binnen uit.


                                                                                                                        

 Tweede Adventszondag 6 december
Uit het bijbel boek Lucas 1:26-38.  Tijd om te luisteren.
De "bloem" gemaakt van de pluimen van pampusgras, staat symbool voor verwachting.
In het hart van de "bloem" witte rozen.
Een roos die bloeit in de winternacht is een beeld van een onmogelijk verlangen.
Van oudsher verwijst de roos -met haar schoonheid en diep verborgen hart- naar Liefde .
Maria wordt wel eens de roos zonder doornen genoemd.
De paarse bes van de Callicarpa, verwijst door zijn kleur naar de Liturgische kleur van deze periode.

  

Derde Adventszondag 13 december
Thema van deze derde Adventszondag is "Tijd om op weg te gaan" naar Lucas 1:39-56.
De" bloem" gemaakt van de pluimen van pampasgras staat symbool voor verwachting.
In het hart van de "bloem" een groene bol die de wereld verbeeldt.
Daarop een ster gemaakt van rode cornus takken, als verwijzing naar het Goddelijk Licht.
Voor de Advent ster is een vijfpuntster gekozen, vijf is het getal van de mens.
De liturgische kleur van deze zondag is roze, evenals de bloesem van de prunus, die " de weg" verbeeldt.
"Om thuis te komen gaan mensen verschillende wegen".

  

Vierde Adventszondag 20 december
Thema voor deze zondag is" Tijd om te zingen" naar Lucas 1: 7-18.
Zacharias kan niets meer zeggen. Geen woord komt er over zijn lippen.
Dan ineens jubelt hij het uit en zingt een loflied voor God.

De stengels van pampasgras zijn gebruikt voor het maken van de notenbalk.
De noten van kleine gedroogde zonnebloemen.
De notenbalk staat op de "aarde" een bol met mos bekleed.
De basisschikking is de "bloem" gemaakt van de pluimen van pampasgras.  


Kerstmorgen 25 december
Thema voor deze zondag is: 'Tijd voor het licht' naar Lucas 2: 1-20
Er is een roos ontloken. De kerstroos bloeit in het hart van de pluimen van pampasgras.
'Uit de duisternis aan het licht komen, door liefde opengaan en je hart ontsluiten.'


  


De bloemen in de Torenkerk op Kerstmorgen 25 december

  Verlicht Kersttafereel uit houtsnijwerk, ons ooit geschonken
door onze partnergemeente uit Glauchau Gesau
(boven de ingang van de kerkzaal van de Torenkerk)


 

Advent 2016

Advent 2016
Schikkingen en toelichtingen: Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa
                                                                            
Eerste Advent  advent 1
Hopen,
Hoop wordt verwoordt door de Bijbelse Profeet Jesaja met het beeld van een oude stam
die vanuit zijn wortels opnieuw uitloopt (Jesaja 11: 1).

Je hoopt dat je goed geworteld bent om verbonden te blijven met de bronnen die je voeden.
Je hoopt dat je niet met alle winden meewaait, dat je stevig staat en stormen kunt weerstaan.
Je hoopt dat je je leven kunt vernieuwen als je op een dood spoor belandt.
Hoop is belangrijk, zonder hoop is er geen leven, gaat liefde niet bloeien en blijft het dor.
                                                                                                                        Uit: Bloemen geven zin
                                                                                                                                 Van: Tiny Brugge

Het blad dat de stronk omgeeft is een verwijzing naar mensen, die we soms kunnen vergelijken met afgevallen bladeren, die geen
richting weten en met elke wind en mode meewaaien. Het vierkant onder de stronk verbeeldt de aarde waarop we geworteld zijn.


Tweede Advent

2e advent 2  2e advent 1

 

 

 

 

 

 

Een nieuw begin.

Uit de oude stronk, komen nieuwe jonge takken, die een nieuw begin aankondigen en ons hoop geven. De afgevallen bladeren
rondom de stam verwijzen naar de zoekende mens. Het vierkant onder de 'stamboom' die uitloopt, verwijst naar de aarde.

 

Derde Advent

3e advent 1

 3e advent 2

 

 

 

 

 

 

Een stronk die opnieuw uitloopt, tot bloei komt en vrucht draagt, is als een mens met voeten in de aarde en handen als takken
reikend naar de hemel, levend in Gods Licht. Het groene mos onder de stronk, dat deels zichtbaar is, verwijst naar de hoop en
groeikracht van het leven.

 

Vierde Advent

4e advent 14e advent 24e advent 3

Een nieuwe twijg draagt vrucht in de Geest van God. Er zijn rode appels aan de schikking toegevoegd. Ze zijn een verwijzing
naar de Geest van God. Het rood is tevens de kleur van de Liefde van God die ons het leven heeft geschonken, waarvan wij mogen proeven.

 

Kerst

Kerst 1

kerst 2kerst 3

  
  

     Een ster
     wijst de weg
     naar het licht
     op aarde
     geopenbaard
     in een kind
     een nieuw begin

 

 

  

De stamboom is op de grond omgeven door groen mos, de bladeren hebben plaats gemaakt voor het groen van nieuw leven.
De witte Helleboris, de kerstroos, bloeit in de schacht van de stamboom als teken van hoop.