Bij de schikkingen Advent 2017

Schikkingen Advent 2017
Advent: Komst - Licht verwachten - Waakzaam zijn

Schikkingen en teksten Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa

Eerste Advent: 'Ik zorg voor jou' (Jesaja 40: 1 - 11 en Matteus 21)

Als basis een groene krans
De kaars vertegenwoordigt het Goddelijke Licht

advent 1 1

Boven op de groene krans een bol met mos,
die de aarde verbeeldt.
Daarop kronkelhazelaar die de weg wijst.
De bessen van de callicarpa zijn paars en
zijn een verwijzing naar de liturgische
kleur paars in deze periode.

 

Advent 1 2

Advent 1 3Verleden en heden vervlochten
In het dode tij van de winter
Als teken van
Hoop en eeuwigheid
Het tij keert
Donker wijkt voor licht
Nieuw leven wordt verwacht. 

Tweede Advent: 'Stel je voor' (Jesaja 2: 2 - 5 Een Visioen)

Advent 2 1

De Liturgische kleur van deze zondag is paars,
dit symboliseert ingetogenheid.
De paarse kaarsen herinneren ons daaraan.
De bol met mos verbeeldt de berg uit Jesaja.
Het visioen wordt weergegeven door witte cocos vezel.
Het groen van de krans verwijst naar hoop op nieuw leven.

Advent 2 2

Licht
Kom laat ons optrekken
naar de berg van de Heer
laat ons wandelen in
het licht van de Heer.

 

 

 

Derde Advent 'Bloemen in de woestijn' (Jesaja 35: 1 - 10)

Advent 3 1

De woestijn zal bloeien als een roos. Tegenwoordig vertaald als lelie.
De kleur van deze Derde Adventzondag is roze, het paars wijkt voor het licht.
De Adventskrans is een teken van overwinning.
Het groen van de takken is een verwijzing naar de hoop op nieuw leven.
De bol met mos verbeeldt de aarde.

Advent 3 3Een lelie verwijst in de bijbel
naar Onschuld en Zuiverheid.
De witte lelie wordt vaak afgebeeld
bij voorstellingen van de aankondiging
aan Maria en bij vele leerlingen.
Kronkelhazelaar verbeeldt
de weg die we gaan.

 

Advent 3 5Inkeer
Bezinning en inkeer,
afdalen tot de diepte:
een weg naar binnen.
Leer mij uw wegen kennen, Heer,
maak mij wegwijs op uw paden,
daal af met uw licht uit de hemel
tot in de duisternis van ons bestaan,
maak zacht het versteende hart,
een woestijn zal bloeien.
 
                                          Uit: 'Bloemen geven zin' van Tini Brugge

Vierde Advent
Advent 4 5

Advent 4 1

Advent 4 3

 

 

 


Advent 4 2