Eerste Advent 2018 'Bericht uit de hemel'  
Lezingen: Openbaring 1: 9-11 en Openbaring 8: 1-14.
De liturgische kleur is paars

Geloofsuitspraak: "Ik geloof in engelen'
De vorm van de overblijfselen van een boom doet denken aan een vleugel.
Engel is afkomstig uit het Grieks en betekent Boodschapper.
In het Christendom treden engelen als bedienden of beschermers
van de mens, gewoonlijk als boodschapper van God.

1e advent 3
In de holte van de boom 4 kaarsen, als verwijzing naar het Licht.
Advent, ‘het komen’ is een voorbereidingsperiode
van vier weken voorafgaand aan Kerstmis.
Daarom wordt er elke zondag een kaars aangestoken.
Rond de langste nacht wordt de komst van Jezus gevierd en
daarmee zijn betekenis op aarde, als Licht in de wereld.


Advent 1 1

 

 

                                                    Rondom de pilaar een grijze wolk van droogbloemen en plantaardig materiaal.
                                                   Hier tussen is de paarse bes van de Callicarpa verwerkt.
                                                   Daarnaast witte chrysanten als verwijzing naar het Griekse woord ster.

 

Tweede Advent 'Nieuw begin'
De liturgische kleur is paars
'Nieuw begin' naar Lucas 3: 1-6

Geloofsuitspraak: “Ik geloof in een nieuw begin”
Keer je om,
verlaat de kronkelpaden
en zoek de weg
recht door zee
Uit: 'Bloemen geven zin'
Tini Brugge

 

2e advent 2018 1

Het restant van de boomstam doet denken
aan het afpellen van een vrucht, om van
binnenuit iets nieuws te kunnen ontdekken.

Aan de krans van wit plantenmateriaal zijn
viooltjes toegevoegd. De bloem herinnert ons
aan nederigheid. Het blauw herinnert aan
Goddelijkheid, Oneindigheid, Onschuld en Water

Advent 2018 2 1

 

 

 

                                                                      Dopen    
                                                                    
Reiken naar een bron
 
                                                                   om je dorst naar leven
                                                                     te lossen
                                                                     Afdalen in de diepte,
                                                                     ondergaan,
                                                                     het water omarmen
 
                                                                   als een hemelspiegel
                                                                     Een nieuw begin
                                                                     in verbondenheid:
                                                                     je laven aan het licht,
                                                                     aan de bron.
                                                                    Uit: 'Bloemen geven zin'
                                                                    Tini Brugge

Derde Advent 'Vreugde'

Lezingen Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18
Geloofsuitspraak: "Ik geloof in vrijheid'

De liturgische kleur van deze zondag is roze. De kleur roze staat voor hoop.
Een krans rondom de zuil, gemaakt van roze heide en roze rozen.
Maria wordt ook weleens een roos zonder doornen genoemd.

advent 3 2018

Voelen
De ruwheid van bestaan
kwetst gevoeligheid
als doornen in een huid.
Geraakt door
zachtmoedigheid en barmhartigheid
komt u tastend aan het licht.

Uit: 'Bloemen geven zin'
Tini Brugge.

advent 3 2018 2

De derde kaars wordt ontstoken;
een lichtpunt op weg naar Kerstmis.

Sta open
voor woorden van leven
en daden van licht
voor anderen.
Uit: Bloemen geven zin
Tini Brugge.

  

Vierde Advent 'Ontmoeting'

Lezingen Micha 5: 1-4a, Lucas 1: 39-45 en Openbaring 12: 1-6.
Geloofsuitspraak: "Ik geloof in dit kind"

advent 2018 4Het stro rondom de pilaar herinnert ons aan het kind dat
in een stal tussen dieren wordt geboren.
Een nieuw begin op een plek waar je het niet verwacht,
buiten het centrum, kwetsbaar.


Licht daalt neer,
zichtbaar
op aarde
in een kind
tussen stro
Licht en leven
stralen kwetsbaar
ons tegemoet.
Uit: 'Bloemen in beeld'
Tini Brugge

 

Advent 2018 4 2Het groen van de taxus is een teken
van Hoop, groei, leven en toekomst.
De ster is een teken van heil.
De stralende morgenster verwijst naar Jezus.

Een ster
wijst de weg
naar het licht
op aarde
geopenbaard

in een kind
een nieuw begin.
Uit: 'Bloemen in beeld'
Tini Brugge

 

Kerstnacht  Torenkerk

kerstnacht 1

Buiten bij de ingang van de Torenkerk een schaal met vuur. Vanuit de christelijke traditie een beeld van openbaring en goddelijke aanwezigheid.
De rode kleur van het vuur verwijst naar brandende liefde en de heilige Geest.

 kerstnacht 2

 

 

 

 

 

 

 

De Cantorij komt binnen onder het zingen van Hodie Christe van Benjamin Britten. 

kerstnacht 7Heden is geboren: heden de Verlosser verschenen;
heden zingen de engelen op aarde
en verheugen zich de aartsengelen;

heden juichen de rechtvaardigen, zeggend:
Eer aan God in den hoge.
Alleluja


Hoor de engelen zingen d' eer (Lied 481) 

kerstnacht 10Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

 

kerstnacht 4

De rode kleur van het vuur herhaalt zich in de kleur van de bloemen in de hal en de appels op de krans aan de preekstoel. In de Middeleeuwen werd een groene boom op het kerkplein gezet en versierd met vruchten, waaronder rode appeltjes. Daarmee werd het beeld opgeroepen van de groene levensboom die altijd vrucht draagt.

 kerstnacht vaas

 


 kerstnacht vaas 2

 

 

 

 


  

Kerst Centrumkerk

kerst centrumkerk 1Witte bloemen getuigen van feest.
Een witte roos is het symbool van zuiverheid en liefde.

De groene krans verwijst naar het altijd
durende verbond tussen God en de mensen.
Een krans van stro herinnert ons
aan het nieuw geboren Kind.

De gouden glans van de ster
en asperages verwijzen naar
het koningschap van Jezus.

kerst centrumkerk 2

 

 

 

 

 


kerst centrumkerk 4
Een kind van licht en vrede,

bloeit als een roos,
doorbreekt
de nacht.
Uit: 'Bloemen in beeld'
Tini Brugge.