Het ontstaan van de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum

8 juni 2003 Federatie Hervormde Gemeente Winsum c.a. en Gereformeerde Kerk Winsum
1 januari 2010 Fusie Protestantse Gemeente Winsum-Obergum

In 1984 zijn de eerste stappen op de lange weg naar het moment van federatie gezet. Er was een combiraad, een adviescommissie en een stuurgroep met adviesgroepen; een federatieraad, een interim-regeling, beleidsplannen en herziene beleidsplannen; een rapport 'overzicht van het Samen Op Weg proces'; een stappenplan richting federatie en weer een beleidsplan. Vanaf 1999 is gewerkt aan de regelingen en de tekst van de federatieovereenkomst en aan een plan voor de organisatie van de gemeente. Eind december 2002 werd aan de voorzitters van de beide kerkenraden een concept federatieovereenkomst en het voorstel voor de organisatie overhandigd.

Een bijzonder moment was vervolgens de gemeenteavond van 10 februari 2003 waar de federatieovereenkomst en het organisatiemodel werden besproken. De blauwe zaal van Ons Centrum puilde uit, zoveel gemeenteleden waren er aanwezig. Aan het eind van de avond kon de conclusie van de voorzitters van beide kerkenraden niet anders zijn dan: "We moesten het maar wagen, we moesten het maar doen".

Vele malen is er een moment van samengaan vastgesteld, de eerste keer was het streven dat beide kerken zich in 1986 in staat van hereniging zouden bevinden, de voorlaatste keer was januari 2002 de datum van ingang van de federatie. Pinksteren 8 juni 2003 was uiteindelijk het moment van federatieondertekening en waren de leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Winsum weer met elkaar verbonden.

De volgende stap was fuseren. Opnieuw een lang proces, waarbij met name het samengaan op financieel vlak tijd vroeg. Op 1 januari 2010 mocht de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum i.w. (in wording) zich Protestantse Gemeente Winsum-Obergum noemen.