40 Dagen 2023 -  'Wie? wat? waar!'
Schikkingen, teksten en foto's: Jeannet Slob

kanselkleed paars
De Liturgische kleur is paars.

Eerste zondag 'Hij is toch die timmerman?
Lezing Marcus 6: 1 - 6  

Eerste zondag 40dagen 2023 1

De symbolische schikking 
verbeeldt een oog,

als verwijzing naar
het zien, kijken, open ogen.

Takken van wilgenkatjes 
herinneren ons aan
nieuw leven, evangelie: 
door zijn groeisnelheid. 

 

Eerste zondag 40dagen 2023 4

Paarse bloemetjes van de hyacint
benadrukken het paars van de Veertigdagentijd.

Eerste zondag 40dagen 2023 3Daarnaast voor vrede 
en hemels verlangen 
vanwege de geur en
oorspronkelijke blauwe kleur.

 

 

 

Eerste zondag 40dagen 2023 2

Oculi; Open ogen.

Zien, kijken, gezien worden.
Wie ben jij
Geworden?
“Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als hij mij is.
zo vreemd
blijft hij mij,
ik volg Hem
Maar volgen kan ik Hem niet

 

Tweede zondag: Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen?
Lezingen: xodus 14: 5 - 18 en Marcus 4: 35 - 41

2e zondag 40dagen 2023 1Snoeihout van de wilg vormt
de basis van de schikking. 

Grijs cocosvezel, verbeeldt het water.
De kleur grijs is een verwijzing
naar onthechting.
Overgang tussen
het zwart van de dood
en het wit van het hemels licht.

2e zondag 40dagen 2023 2

Lied: Wie omringt je nog met liefde.
Wie kan alle sterren tellen,
wie van ons reikt tot de zon,
wie verstaat de roep van vogels
of het ruisen van de zee?
Wie van ons kan zich bewegen
Op de vleugels van de wind?

Uit; Verbeeld Geheim.Kunst en religie in de Michaëlskerk.

 


Derde zondag 'Wie is Hij dat Hij de zonden van de mensen vergeeft?' 

Lezingen: Lucas 7: 36-50.en Exodus 34: 1-10.

3e zondag 40dagen 2023 2Wilgentakken vormen de basis van de schikking. 
De takken zijn halverwege samen gebonden,
dat doet denken aan het lange haar van
de vrouw waarmee ze de voeten van Jezus wast.

Vanuit het binnenste van de verbeelding
zijn pampas pluimen aangebracht, die
de nadruk leggen op het goede in elk mens.

3e zondag 40dagen 2023 4

 

Witte bloemen benadrukken
deze reinheid.

Drie witte rozen herinneren ons
aan Geloof, Hoop en Liefde.

 

 

 

  

3e zondag 40dagen 2023 3


In je bestaan

bevestigd zijn
in het licht
Van de Ander staan
en stralen
stralend wit.

Uit: 'Bloemen in beeld'
van: Tiny Brugge.

 

 

 

 

Vierde zondag 'Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt'
In deze viering bevestiging van ambtsdrager en introductie pastoraal medewerker. 
De liturgische kleur is rood. 
Lezingen: Exodus 16: 1-5 en Johannes 6: 2-15 en 30-35.

4e zondag 40dagen 2023 4

Het brood des levens
Een gerstebrood
is omgeven

door korenaren,
in een verticale lijn,
als verbinding
tussen
hemel en aarde. 
 

 

  


4e zondag 40dagen 2023 3Vele korrels

vermalen
tot meel
worden brood
van leven.
Geloofd zijt Gij
om dit geschenk
uit de aarde,
4e zondag 40dagen 2023 2

brood
dat U ons

aanbiedt
en samenbindt:
voedsel
voor ziel en lijf.
Uit: 'Hemelse spijzen 'van: Tini Brugge en Gert Vos.

4e zondag 40dagen 2023 1

Zeven vaasjes met rode bloemen.

Het getal zeven staat voor
de zeven werken van barmhartigheid.

De kleur rood is een verwijzing
naar Liefde en de Heilige Geest.

4e zondag 40dagen 2023 7Een tulp herinnert ons,
door de stand
van de bloembladeren,
aan het gebed.