Harke Wolters

* 4 februari 1930 - † 28 december 2014

Op zondagmorgen 28 december is Harke Wolters overleden, op zijn kamer in de Allershof (Twaalf Hoven). Hij is 84 jaar geworden. Harke was een eenvoudig mens, een boer met hart en ziel. Hij werd geboren als oudste van uiteindelijk negen kinderen. Vader vestigde zich enkele jaren na zijn geboorte op een boerderij aan de Netlaan in Winsum. Na de landbouwschool bleef hij thuis op de ouderlijke boerderij, die hij uiteindelijk samen met zijn jongste broer Hommo zou voortzetten. Er werd een bijzondere constructie gevonden waardoor ieder dat op zijn eigen manier kon doen. De melkveehouderij, het werken en fokken met paarden, het werken op het land was zijn lust en zijn leven. Harke Wolters bleef ongehuwd. Na het overlijden van zijn moeder kwam hij te wonen bij broer en zus aan de Hoofdstraat, later met alleen zus Kunnie. Zolang als zijn ziekte het toeliet ging hij nog kijken op de boerderij. Daar lag zijn ziel tenslotte. De laatste twee jaar was hij door de ziekte van Parkinson aan een rolstoel gebonden geraakt en vaak ziek. Maar hij was sterk, werd goed verzorgd en kreeg enorm trouw bezoek, van de familie in het dorp en daarbuiten en van veel dorpsgenoten waarvan de meesten ook kerkleden waren. En vanaf zijn kamer was het maar een paar meter rijden naar zijn oude stek. Af en toe was het besef van tijd en plaats van slag, maar soms kwam er ook nog een rake opmerking. Zijn gereformeerde opvoeding was hij altijd trouw gebleven. De klassieke woorden en liederen van het geloof vormden het raamwerk van zijn leven, ook al kon hij moeilijk aangeven hoe dat precies voor hem leefde. Op 2 januari vond de Dienst van Woord en gebed plaats in de Centrumkerk en brachten we zijn lichaam naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats.
Ds. Harmen Jansen