Antje Smelt-Ballast

* 27 april 1926 - † 6 februari 2015

Op vrijdag 6 februari 2015 kwam het levenseinde voor mevrouw Antje Smelt-Ballast, thuis op de Oude Ae 6. Vijftien jaar geleden kwam ze daar wonen. Een hele stap, want ze was een rasechte Twentse, dat kon je na twee zinnen al horen. Ze kwam met haar twee zoons Gerrit en Gerard en schoondochters Hannie en Ineke en de kleinkinderen mee, die de ouderlijke boerderij in Vriezenveen moesten opgeven en hier verder gingen. Ze heeft er een heel goede oude dag gehad, want ze wist enorm te genieten van het uitzicht over de weilanden, het vee voor haar raam en het bedrijf van haar zoons waar ze alles van mocht weten. Zo had ze ook in haar jeugd gewoond, in het gezin Ballast met haar drie zussen, op platteland met uitzicht. Ze had er heel wat kilometers moeten lopen. Pas toen ze zelf geld verdiende als arbeidster in de Twentse textielindustrie kon er een fiets af. Door zelf hard mee te werken bouwde ze met man Frederik Smelt langzaam maar zeker een eigen boerderij op naast de andere banen die hij had. Ze kregen een dochter en twee zoons. Haar man overleed al meer dan een kwart eeuw geleden, ze had daarna de boerderij met de jongens voortgezet. Met humor, een zekere eigen wijsheid en een opgeruimd karakter sloeg ze zich ook door de moeilijkheden heen, zoals die van een afnemende gezondheid en een zware operatie met nasleep in 2014. En als je erover doorvroeg  wilde ze wel iets zeggen over haar vertrouwen op de ‘hulp van Boven’. De kleinkinderen en intussen tien achterkleinkinderen gaan een leuke en betrokken opoe missen. Op woensdag 11 februari vond de uitvaartdienst plaats in de Grote Kerk in Vriezenveen en aansluitend de graflegging bij haar man op de begraafplaats aldaar. Ze is 88 jaar geworden.