Aaldert Duister

Jelte Duister

 

 

 

 

 

*15 februari 1929 - † 6 september 2016

Maandag 12 september vond in Schildwolde in de besloten kring van naaste familie de uitvaart plaats van Aaldert Duister, op 87-jarige leeftijd overleden in het verzorgingshuis in Leens waar hij de laatste tweeenhalf jaar verbleef. ‘Ali’ was opgegroeid in Noordbroek, als derde zoon in een schildersgezin. Na de MULO kreeg hij werk op het gemeentehuis, eerst in Zuidbroek, en via een paar tussenstations in 1957 in Eenrum. Via de liefde voor de muziek die er van huis uit diep in zat, had hij in Schildwolde Geessieen Hoogakker ontmoet. Met haar betrok hij in dat jaar een woning in Eenrum. Ze bleven er tot haar dood. Van 1961 tot zijn VUT was Ali gemeentesecretaris. Hij kende het dorp door en door en raakte er helemaal mee vergroeid. ’s Middags na het eten werd er altijd een ommetje gemaakt, ook na het pensioen werd er nog veel rondgewandeld. Het bracht veel contacten mee, maar ook informatie voor het werk. Daarnaast was hij actief in allerlei andere dorpsorganisaties, vaak als secretaris: het kerkkoor, de kerkenraad, het oranjecomité, het bestuur van het bejaardentehuis, de historische kring, en voor de bollenteelt. Het echtpaar had geen auto en ging nooit op vakantie. Hun enige zoon Jelte bleef ook in het dorp wonen, zijn vrouw Freerkje werd een belangrijke steun en toeverlaat en het echtpaar genoot ervan dat de twee kleinkinderen dichtbij opgroeiden. Verdrietig was dat de laatste jaren zijn geestelijke vermogens ernstig achteruit gingen. Al voor het overlijden van zijn vrouw in 2014 was hij opgenomen in Leens. Ali was een goedwillend mens. Via zijn vrouw was hij bij de kerk betrokken geraakt en had hij belijdenis gedaan. Bij het afscheid lazen we de belofte van het Evangelie: ‘gelukkig wie nederig van hart (‘arm van geest’) zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (Mattheüs 5: 3).

Ds. Harmen Janen