Subsidiegevers

De verbouw van de Centrumkerk was niet mogelijk geweest zonder de € 185.000 euro subsidie die van zes subsidiegevers is ontvangen is.

Energieconvenant Groningen schonk € 50.000. Deze subsidie is met name toegekend vanwege de vooruitstrevende plannen om een energieneutrale kerk te bouwen. Aan deze ambitie is recht gedaan; de Centrumkerk is de eerste energieneutrale kerk van Nederland. Aan de subsidie is de voorwaarde verbonden dat de kennis en ervaringen gedeeld worden met anderen. Via de uitgebreide berichtgeving in de media (internet, kranten, radio en tv) én via de rondleidingen en adviseringen aan andere bouwcommissies is daar aan voldaan.

Het Solidariteitsfonds van de PKN schonk € 75.000. Daarnaast heeft het fonds een rentesubsidie van 2% gegeven op de overbruggingslening die afgesloten is bij de SKG. De PKN heeft niet alleen met geld, maar ook met betrokkenheid gereageerd. En zij heeft ondersteuning geboden bij de communicatie onder andere via publicaties op de website van de PKN en van Groenekerken.nl .

Het Skanfonds schonk € 25.000. Het Skanfonds richt zich op kansen voor mensen in kwetsbare situaties. Het fonds steunt initiatieven om mensen krachtiger te maken en te zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben. Het Skanfonds staat voor een hechte samenleving waarin ieder mens telt en meedoet. De subsidie is toegekend als bijdrage aan de kosten voor de inrichting van de diaconale ontmoetingsruimte.
(Meer informatie: www.skanfonds.nl)

De Maatschappij van Welstand schonk € 20.000. De Maatschappij van Welstand is een vereniging die tot doel heeft het protestantisme te ondersteunen. Zij zet zich in om plaatsen te behouden waar mensen hun geloof kunnen belijden en in de praktijk kunnen brengen. Als verpachter van landbouwgrond is zij tegenwoordig ook nauw betrokken bij de leefbaarheid op het platteland.

Een fonds dat graag ongenoemd wil blijven schonk € 10.000.

De Hestiafoundation schonk € 5.000. Deze subsidie was bedoeld voor de aanschaf van een lift, waarmee de toegankelijkheid van het gebouw vergroot werd. De lift is er gekomen; in de eerste plannen ging het nog om een plateaulift van begane grond naar de eerste verdieping maar de acties binnen de gemeente hebben geresulteerd in een volledige lift die begane grond en verdiepingen met elkaar verbindt.