Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

We drinken koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.

Vervoer naar de diensten: familie Hellinga 0595 442247

Zondag 26 mei 9.30 uur Centrumkerk
Voorganger mevr. Marleen Stokroos

Winkheem 19.00 uur
Voorganger dhr. Hans Boekema

Eerste collecte: voor Protestantse Kerk Nederland, Missionair werk: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken

Zondag 26 mei 11.15 uur Centrumkerk Kliederkerk

Collecte voor Actie Vakantietas
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met Actie Vakantietas worden ze verrast met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. Tijdens de Kliederkerk op 26 mei collecteren we voor dit mooie project. Zie ook 'korte berichtjes'

'Op adem komen' in de Torenkerk en Stiltemeditaties'' in de Centrumkerk op woensdag van 19.00 - 19.30 uur
- In de Torenkerk in Winsum wordt op de eerste woensdag van de maand gestart met een maandelijkse bijeenkomst ‘Op adem komen’: Ontmoeting rond de liederen van Sytze de Vries. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee.
- Op de andere woensdagen van de maand is in de Centrumkerk van 19.00 tot 19.30 uur een stiltemeditatie: een psalm wordt gelezen – een half uur stil worden – nogmaals wordt de psalm gehoord.

 

Kerkdiensten in juni:

Zondag 2 juni
10:00 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Sijbrand Alblas

Zondag 9 juni
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij

9:30 uur kerk Den Andel
Voorganger pastor Jacobine Gelderloos

Zondag 16 juni
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zondag 23 juni
9:30 uur Torenkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij
m.m.v. de Winsumer Cantorij

Zondag 30 juni
9.30 uur Centrumkerk
Voorganger dhr. Henk Binnekamp

16:30 uur Winkheem
Voorganger Ds. Ruth Renooij
Viering Heilig Avondmaal