Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

We schudden nog geen handen en blijven bij (corona)klachten thuis.
We drinken koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429
 

Zondag 24 september 9.30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Nelleke Boonstra

Eerste collecte: voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Myanmar: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken


'Op adem komen' en Stiltemeditaties'' en in de Torenkerk op woensdag van 19.00 - 19.30 uur
- In de Torenkerk in Winsum wordt op de eerste woensdag van de maand gestart met een maandelijkse bijeenkomst ‘Op adem komen’: Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee.
- Op de andere woensdagen van de maand is in de Torenkerk van 19.00 tot 19.30 uur een stiltemeditatie: een psalm wordt gelezen – een half uur stil worden – nogmaals wordt de psalm gehoord.

 

Kerkdiensten in september en oktober:

Zondag 1 oktober
10.00 uur Centrumkerk
Voorganger pastor Jolanda Tuma 

Zondag 8 oktober
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Anneke Mooi

9.30 uur kerk Eenrum
Voorganger pastor Jolanda Tuma
m.m.v. Sound of Joy

Zondag 15 oktober
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij
Doopdienst

Zondag 22 oktober
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Harmen Jansen

Zondag 29 oktober
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Kees Lavooij