Taakgroep Diaconaat & ZWO

Het woord diaken komt van het Griekse woord 'diakonos' en betekent dienaar of helper. ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

De taakgroep heeft extra aandacht voor armen en kwetsbaren van de kerkelijke gemeente, maar ook van de plaats en gemeente Winsum en daarbuiten.
Dichtbij gebeurt dat o.a. via de 'Arme kant van Winsum'. Het zendingswerk en het diaconale werk in binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gepresenteerd onder de naam Kerk in Actie.
De taakgroep is verantwoordelijk voor de gelden die door onze gemeente worden toegezegd.
Om haar werk goed uit te voeren onderhoudt de taakgroep contact met plaatselijke/regionale groepen op het terrein van ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingenwerk, mensenrechten, armoedebestrijding en milieubehoud.

Activiteiten zijn o.a.:

 • het verzorgen van de collecten met activiteiten rondom diaconale collectes en zondagen voor zending en werelddiaconaat
 • voorbeden voor in de eredienst
 • het verzorgen van attenties voor gemeenteleden
 • de organisatie van het avondmaal
 • inzameling van producten zoals voor de voedselbank 'het Hogeland'
 • in classicaal verband het Guatemala project (uitzending van een ontwikkelingsmedewerker)
 • actie Oikocredit via gemeente Winsum
 • betrokken bij het WMO vraagstuk
 • maakt deel uit van het diaconaal platform van de kerken van de burgerlijke gemeente
 • contact met Helpende Hand en via een diaken vertegenwoordigt in de Arme Kant van Winsum (en daarmee betrokkenheid bij de voedselbank)
 • individuele hulp


Samenstelling van de taakgroep:
Michel Arnoldus                   Voorzitter, jeugddiaconaat, coördinator vervoer Voedselbank
Ytje Rosier                          Secretaris, Vluchtelingenwerk, zorgzame kerk
Pieter van Dorp                   Penningmeester, collecten - rooster, publicaties doelen en opbrengsten
                                            Contactpersoon Dagelijks Bestuur
Karola Oudman                   Groene diaken, coördinator maandelijkse inzameling Voedselbank, kledingbank Maxima,
                                            Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum, Aan Etenstoavel, inzamelen postzegels/ansichtkaarten
Sieta Stavenga                    Maaltijdcommissie 

Rekeningnummer van de taakgroep Diaconaat en ZWO 
NL66 INGB 0001 7313 49
 

Jaarrekeningen en begroting 

Jaarrekening 2020, 2021 en begroting 2022