Open Poort ochtenden


Elke eerste vrijdag van de maand is De Poort (het gebouwtje naast de kerk in Eenrum, Kerkpad 1) open van 10 tot 12 uur.
Er is koffie, thee en appeltaart, er is alle ruimte voor ontmoeting maar ook voor verdieping. De ene maand wordt een thema voorbereid, de andere maand is er een meer algemeen gespreksonderwerp. Thema's en gespreksonderwerpen worden tijdig bekendgemaakt via de verschillende media.
Voor meer informatie over 'Open Poort' en de thema's: >>>>>

Data:     1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december 2016 
              5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni 2017
Tijd:       10.00- 12.00 uur
Plaats:   De Poort te Eenrum
Kosten:  geen
Leiding:  Jolanda Tuma

  de Poort Eenrum

De Poort, Kerkpad 1 Eenrum