Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, s
oms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.

Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk: Iedere woensdag om 19.00u-19.30u Stiltemeditatie; in de 40-dagentijd Vespers van 19.00 - 19.30u
Westernieland: Iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u 
Eenrum: Iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u  
 
 

zondag 18 februari Eerste zondag 40-dagentijd
9.30u voorganger ds. Ignace Frénay
Oppas Tessa Kleine en Hanna Elsinga
Kindernevendienst: Maureen Sijbolts en Marjanne Elsinga 
Collectes:  Kerk in Actie en voor het werk in de eigen gemeente
Vervoer naar de diensten: bel met de familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429

woensdag 21 februari Vesper 40dagentijd
19.00u Torenkerk 

zondag 25 februari Centrumkerk  Avondmaalsvieringen 
Centrumkerk 9.00u ds. Ignace Frénay
Oppas Centrumkerk:  Jaqueline Arnoldus en Tineke Poort
Kindernevendienst Centrumkerk:  Elizabeth Hofman en Jolanda Hofman
Collectes: Kerk in Actie en voor het werk in de eigen gemeente
Vervoer naar de diensten: bel met de familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429

woensdag 28 februari Vesper 40dagentijd
19.00u Torenkerk 

zondag 4 maart Centrumkerk  
Centrumkerk 10.00u: ds. Harmen Jansen
Oppas Centrumkerk: Maaike Leinenga en Antoin Streurman
Kindernevendienst Centrumkerk: Maureen Sijbolts en Marjanne Elsinga
Collectes: Kerk in Actie en voor het werk in de eigen gemeente 
Vervoer naar de diensten: bel met de familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429

woensdag 7 maart Vesper 40dagentijd
19.00u: Torenkerk