Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, s
oms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk:iedere woensdag  stiltemeditaties van 19.00 - 19.30u
Westernieland: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u 
Eenrum: iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u  
  

 

zondag 23 september Centrumkerk (9.30u) Bevestiging ambtsdragers
9.30u Centrumkerk: voorganger ds.Ignace Frénay
Oppas Centrumkerk: Jacqueline Arnoldus en Dineke Hoekstra
Kindernevendienst Centrumkerk:  Ilse Kamstra en Niesje Mooiman
Collectes:  Diaconie/Ziekenhuispastoraat en voor het werk in de eigen gemeente 

zondag 30 september Centrumkerk (9.00u) en Torenkerk (10.45)  Avondmaal  
9.00u Centrumkerk: voorganger ds. ds.Ignace Frénay
Oppas Centrumkerk: Nynke van Hoorn en Antoin Streurman
Kindernevendienst Centrumkerk:  Jolanda Hofman en Elsa Trouw
10.45u Torenkerk: voorganger ds.Ignace Frénay
Collectes:  Zending en voor het werk in de eigen gemeente 
 
 
zondag 7 oktober Terra locatie Onderdendamsterweg (10.00u) Gemeentezondag
10.00u voorgangers ds. Harmen Jansen, ds. Ignace Frénay en pastor Jolanda Tuma
Oppas:  
Kindernevendienst  
Collectes: