Komende diensten en vieringen

De diensten zijn te beluisteren en na te luisteren op kerkomroep
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek, s
oms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte Liturgie.

Vespers en stiltemeditaties Torenkerk Winsum en stiltemomenten kerken Westernieland en Eenrum
Torenkerk: Iedere woensdag om 19.00u-19.30u Stiltemeditatie; in de 40-dagentijd Vespers van 19.00 - 19.30u
Westernieland: Iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 tot 17.30u 
Eenrum: Iedere zaterdagmiddag kerk open van 17.00 - 18.00u  
  

 


zondag 22 april Centrumkerk en Torenkerk
9.30u Centrumkerk ds. Ignace Frénay; Kerk School en Gezinsdienst i.s.m. de Borgschool
Oppas Centrumkerk: Inge en Willianne van Dorpe
Kindernevendienst Centrumkerk: er is geen kindernevendienst i.v.m. de KSG-dienst
9.30u Torenkerk ds. Harmen Jansen; een gewone dienst
Kindernevendienst Torenkerk: Elsa Trouw
Collectes:  Eredienst&Kerkmuziek en voor het werk in de eigen gemeente
Vervoer naar de diensten: bel met de familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429

 

zondag 29 april Centrumkerk en Winkheem
9.30u Centrumkerk: voorganger ds. Anneke Mooi
Oppas Centrumkerk: Anneke Dijkstra en Rowin Arnoldus
Kindernevendienst Centrumkerk: Nynke van Hoorn en Jolanda Hofman
Collectes:  Zending en voor het werk in de eigen gemeente
Vervoer naar de diensten: bel met de familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429
19.00u Winkheem: zangdienst, voorganger Janny Prins-Pestoor


zondag 6 mei Centrumkerk
10.00u voorganger ds. Harmen Jansen
Oppas Centrumkerk: Jacqueline Arnuldus en Tineke Poort
Kindernevendienst Centrumkerk: Ilse Kamstra en Niesje Mooiman
Collectes:   
Vervoer naar de diensten: bel met de familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429