Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

We drinken koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.

Vervoer naar de diensten: familie Hellinga 0595 442247

Zondag 3 december 10.00 uur Centrumkerk Eerste Advent
Voorganger pastor Jolanda Tuma
m.m.v. De Winsumer Cantorij
Er is kinderoppas en kindernevendienst

Eerste collecte: voor Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, Oeganda: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken


'Op adem komen' en Stiltemeditaties'' en in de Torenkerk op woensdag van 19.00 - 19.30 uur
- In de Torenkerk in Winsum wordt op de eerste woensdag van de maand gestart met een maandelijkse bijeenkomst ‘Op adem komen’: Ontmoeting rond de liederen van Huub Oosterhuis. Samen zingen, stilte, muziek, poëzie en na afloop een kop koffie of thee.
- Op de andere woensdagen van de maand is in de Torenkerk van 19.00 tot 19.30 uur een stiltemeditatie: een psalm wordt gelezen – een half uur stil worden – nogmaals wordt de psalm gehoord.

 

Kerkdiensten in december:

Zondag 10 december
9:30 uur Centrumkerk. Tweede Advent
Voorganger ds. Ruth Renooij

9:30 uur kerk Westernieland Tweede Advent
Voorganger mevr. Marleen Stokroos

Zondag 17 december
9:30 uur Centrumkerk. Derde Advent
Voorganger ds. Ruth Renooij

19:00 uur Winkheem
Zangdienst o.l.v. ds. Thijs van de Kamp

Zondag 24 december
9:30 uur Centrumkerk. Vierde Advent
Voorganger mevr. Maria Adriaanse

20.00 uur de Poort, Borgweg 36 Winsum
Kerst Sing-in
In samenwerking met NGK ‘de Poort’

22:30 uur kerk Eenrum Kerstavondviering, m.m.v. de Winsumer Cantorij
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Maandag 25 december
10:00 uur Centrumkerk. Kerstmis, m.m.v. een ensemble van de Bazuin
Voorganger ds. Ruth Renooij

10:00 uur Kerk Eenrum. Kerstmis
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zondag 31 december
9:30 uur Centrumkerk.
Voorganger mevr. Alexandra Matz

19:30 uur Centrumkerk. Oudejaarsdienst
Voorganger ds. Ruth Renooij