Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

Een deel van de kerkzaal in de Centrumkerk staat nog steeds op 1,5 meter.
Samenzang is toegestaan en we drinken weer koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!
We schudden geen handen en  blijven bij (corona)klachten thuis.

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429


Zondag 2 oktober Gemeentezondag Aan tafel!
In Terra Winsum, locatie de Brake, Onderdendamsterweg 43a, Winsum
Let op, het gaat anders dan anders. Om 10:00 uur beginnen we met koffie/thee en limonade
en krijgen we uitleg over wat we gaan doen.

Voorganger:  ds. Ruth Renooij

Er is kinderoppas aanwezig


Eerste collecte: voor Protestantse Kerk nederland, Israëlzondag: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken

Uitzending vanuit de Centrumkerk (beeld en geluid): kerkomroep.nl 

Stiltemeditaties in Torenkerk Winsum 
Het gehele jaar zijn er stiltemeditaties op de woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur.