Kerkdiensten PGWH

Van harte welkom bij de dienst!

We schudden nog geen handen en blijven bij (corona)klachten thuis.
We drinken koffie/thee/limonade met elkaar na de dienst!

De kerkdiensten vanuit de Centrumkerk zijn te volgen (beeld en geluid) op kerkomroep.nl (inloggen niet nodig!)

Gang van zaken bij diensten met kerkgangers:
In de Centrumkerk worden alle liederen geprojecteerd op een scherm.
Soms wordt gebruik gemaakt van een gedrukte liturgie.
Vervoer naar de diensten: familie Koenes 0595 435530 of de familie Mulder 0595 441429
 

Zondag 11 juni
9.30 uur in de Centrumkerk - 
Voorganger ds. Ruth Renooij
9.30 uur in de kerk in Eenrum - Voorganger ds. Ignace Frénay

Eerste collecte: voor lokaal projact 1, Stichting Leergeld: gift overmaken
Tweede collecte: voor het werk in de eigen gemeente: gift overmaken


Stiltemeditaties voorlopig in Centrumkerk Winsum ivm onderhoud Torenkerk 
Het gehele jaar zijn er stiltemeditaties op de woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur.

 

Kerkdiensten in juni en juli:

Zondag 18 juni
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij

10:45 uur Torenkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij
M.m.v. de Winsumer Cantorij

16:30 uur Winkheem
Voorganger Ds. Gertine Blom
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 25 juni
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ariaan Baan

Zondag 2 juli
9:30 uur Kerk Saaxumhuizen
Voorganger pastor Jolanda Tuma

10:00 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Ruth Renooij
Dienst met Jong & Oud
Drempelvieringuizen

Zondag 9 juli
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Toos Wolters
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 16 juli
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger pastor Jolanda Tuma

Zondag 23 juli
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger dhr. Henk Binnekamp 

Zondag 30 juli
9:30 uur Centrumkerk
Voorganger ds. Anneke Mooi