Hieke de Vries 

*Anjum, 19 februari 1931   † Groningen, 10 juli 2018

Op zaterdag 14 juli was de dankdienst voor haar leven in de Centrumkerk, met prachtige gesproken en gezongen bijdragen van haar gezin en ook van ‘haar’ cantorij. De dinsdag ervoor was ze overleden in het ziekenhuis. Daar was ze geopereerd na een val. Het leek eerst goed te gaan. Maar haar lichaam kon er niet meer tegenop. Dat had zeker de laatste tien jaar al op verschillende fronten gehaperd. Steeds kwam ze weer terug. En dan zagen we haar weer in de kerk samen met Tamme.
Samen waren ze onlangs 65 jaar getrouwd en dat was nog gevierd met de complete familieschare. Ze was de trotse mem van zeven kinderen en beppe van vijftien kleinkinderen en ook oerbeppe van vijf achterkleinkinderen. Die waren alle kanten uitgewaaierd. Ze vond het prachtig en waardeerde de warme aandacht die ze van hen allemaal kreeg bij het ouder worden diep. En nog altijd woonde het echtpaar zelfstandig!
Echte Friezen waren ze en waren ze gebleven. Doordat Tamme bedrijfsleider was geworden in Bedum was het toen nog jonge gezin in Winsum uit Hurdegaryp komen wonen. Ze moest wennen, maar legde een enorme gastvrijheid aan de dag. Er waren kostgangers, op allerlei momenten werden mensen die het in haar ogen nodig hadden uitgenodigd aan te schuiven en haar Bed&Breakfast stond een tijd met stip op nummer een. En ook op de Jan Boerhof stond haar deur letterlijk altijd open.
Hieke heeft orgel gespeeld in de Twaalf Hoven en was tot ongeveer haar tachtigste lid van de cantorij. Want zang en muziek waren haar lust en haar leven. Ze had grote zangkwaliteiten die ook door anderen waren opgemerkt. Ze genoot nog lang pianoles van Pieter Pilon. En ging graag naar uitvoeringen van bijvoorbeeld Bachs Mattheuspassion.
Op haar laatste avond heeft haar hele gezin zingend rond haar bed gestaan. Swing low, sweet chariot. Maar tot ver buiten haar gezin was ze werkelijk een ‘gezien’ mens. En voor haar had dit de kwaliteit van gezien zijn door de Eeuwige zelf. Als zijn Aangezicht over ons oplicht kun je je in vrede neerleggen en inslapen. Zo lazen en zongen we uit Psalm 4, voordat ze begraven werd op de begraafplaats Obergum.
Ds Harmen Jansen