Pieter de Graaf

Pieter de Graaf

 

 

 

 

 

 

Pieter de Graaf
*Winsum, 9 oktober 1936 -  †Winsum 3 augustus 2020 

Op 9 oktober 1935 werd Pieter de Graaf geboren aan de Nieuwstraat in Winsum. Het was een tijd van armoede en dreigende oorlog en wanneer Pieter net naar school gaat, breekt de oorlog daadwerkelijk uit. Na school moet er worden gewerkt. Pieter gaat aan de slag op de steenfabriek De Brake aan het Winsumerdiep. Dit betekent zwaar fysiek werk. In die tijd leert Pieter Jantje Meijer kennen, de vonk slaat over en Pieter en Jantje vervolgen samen hun weg. In 1962 trouwen zij in de kerk van Onderdendam. Pieter en Jantje krijgen twee kinderen, Johan en Gerda. Het is in deze tijd dat Pieter de steenfabriek verlaat en aan het werk gaat in Groningen.

Wanneer Pieter met de VUT kan in 1995, begint het tij te keren. Er wordt een ernstige hartafwijking ontdekt, waar hij aan moet worden geopereerd. Het is ook in deze tijd dat dochter Gerda en haar man Bart worden geconfronteerd met vele jaren afgebroken zwangerschappen. Wanneer Eline en daarna Marissa worden geboren, en Pieter en Jantje opa en oma worden, is de vreugde dan ook groot.

De gezondheid van Pieter laat steeds meer te wensen over. ‘Opa is altijd moe’ zeiden de kleindochters vaak. De tuin bij het spoor moet worden weggedaan, de fietsen verkocht. Steeds meer moet worden ingeleverd. En met name de laatste twee jaren waren zwaar. Klagen was er echter niet bij, Pieter was altijd vrolijk en opgewekt en maakte altijd en overal een praatje. Waar Pieter kwam, werd het vanzelf gezellig. Maar vanaf half maart, toen Corona het leven drastisch inperkte, de dagopvang en de kerkdiensten werden stopgezet, wilde het allemaal niet meer en ging de gezondheid zienderogen achteruit. Op maandag 3 augustus overleed Pieter in het bijzin van Jantje en de kinderen. In een dienst van woord en gebed hebben we afscheid genomen van Pieter de Graaf met de woorden van Psalm 23, De Heer is mijn Herder, Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Hij is nabij.

Pastor Jolanda Tuma