Gerhardina Bakker-Wiertsema


Ge Bakker Wiertsema

 

 

 

 
Gerhardina Bakker-Wiertsema
*23 juli 1924, Lellens - † 21 maart 2019, Winsum

Ze was afkomstig van een boerderij in Rottum. Vader overleed al in 1933, maar het gezin zette de boerderij voort. In 1948 trouwde ze met Adolf Jasper Jensma. Ze kwamen te wonen op zijn ouderlijke boerderij onder Adorp. Ze kregen samen vier kinderen. Bovendien was er nog een levenloos geboren kindje geweest. Ze droeg ook de zorg voor haar schoonouders. Het was een sober leven. Gas, water en elektra bereikten de boerderij pas laat. Nog voordat alle kinderen de deur uit waren, moesten ze wegens ziekte van haar man de boerderij overdoen. Ze verhuisden naar Winsum, waar ze in 1977 weduwe werd, 52 jaar oud. Ze was een tijdje ouderling en later vrijwilligster in Winkheem.
Nieuw geluk vond ze toen ze op een reis naar Nieuw- Zeeland Klaas Bakker leerde kennen. Niet lang. Acht jaar na hun huwelijk werd ze opnieuw weduwe. Tot op hoge leeftijd vloog ze regelmatig naar Amerika voor bezoek aan het gezin van haar dochter aldaar. De laatste anderhalf jaar was ze opgenomen in de Twaalf Hoven.
Ze was niet gemakkelijk in de omgang. Wie dichterbij haar wilde komen werd vaak afgeweerd. ‘Je moet het zelf doen’, zo had ze door de tegenslagen van het leven geleerd, vond ze. Daar klonk ook wilskracht in door. Op haar eigen wens werd Efeziërs 2: 8 boven de kaart gezet. ‘Door genade zijt gij behouden’. Dat was oprecht gemeend. Ze wist dat haar leven niet vlekkeloos was verlopen.
Op dinsdag 26 maart vond in besloten familiekring de gedachtenisdienst plaats en de aansluitende begrafenis naast haar eerste man op de begraafplaats in Winsum.

Ds. Harmen Jansen