Jans Warringa

Jans Warringa 6

 In Memoriam Jans Egbert Warringa

* 22 juli 1934, Nieuw Buinen – Ϯ 4 juli 2022, Winsum

Na een tijd van minder worden en minder kunnen is afgelopen 4 juli Jans Egbert Warringa overleden. En dat in het volste vertrouwen op Zijn Heere en Heiland. Een lieve man, een trotse vader en (over) grootvader is heengegaan. Een man met een druk leven van ondernemer zijn, hij had jarenlang een drogisterij in Winsum. Een dorpsman, een sportieveling. Tot op hoge leeftijd druk met tennissen.
Een man en vader die hield van duidelijkheid. Een patriarch in gezin en familie.
Een lang leven is geleefd. 

En in de schemering van de levensavond moest ook Jans Warringa alles loslaten. Zijn hobby, zijn huis, zijn familie en zelfs zijn gezin. Hij moest gaan sterven en dat wist hij. Een sterven waar hij genadig doorheen mocht zien naar Wie er op hem wachtte.

Maandag 11 juli werd in een volle kerk in Winsum zijn leven herdacht. In de dienst hebben we liederen van geloof en vertrouwen mogen zingen en hebben we ons mogen troosten met woorden uit de Schrift. Woorden van eeuwigheidswaarde. Woorden van een God die naar mensen omziet om hen te redden en te troosten. Een opgestane Heere en Heiland die eeuwigheidsleven geeft. Een poort om door te gaan. En juichend mocht de dienst besloten worden:

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist ‘ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Moge de Heere door Zijn Heilige Geest zo mevrouw Warringa, de kinderen en de (achter) kleinkinderen tot troost zijn. En mag dat in het geloof uw en mijn uitzicht zijn of worden.

Leo Blees