Nel Poot - van Leerdam

Nel Poot

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Neeltje Jaapje Poot - van Leerdam

*29 mei 1942 – Ϯ 5 juni 2022

Neeltje Jaapje van Leerdam, Nel, werd geboren en groeide op in het Westland, in Naaldwijk. Haar ouders hadden een tuinderij waar ze veel meehielp wanneer dat nodig was. Na 26 jaar bij haar ouders en broers op de tuinderij te hebben gewoond, trouwt ze met Jaap Poot en verhuist ze naar zijn boerderij in Kethel, vlakbij Schiedam. Hier worden Arie en Phillepine geboren. Vlak na het 25 jarig huwelijksfeest wordt serieus gezocht naar een nieuwe plek om het boerenbedrijf voort te kunnen zetten en in 1994 verhuizen Nel, Jaap en Arie naar de boerderij op Abbeweer, vlakbij Tinallinge. Phillepine besluit in Schiedam te blijven.

Nel was in het Westland altijd heel actief in het maatschappelijk leven en ook de diaconie had een geweldige kracht aan haar. Ze genoot ervan om van alles voor elkaar te krijgen, waaronder de bouw van een verzorgingshuis. Ook op het Groninger land vond ze weer haar eigen wegen om van betekenis te kunnen zijn voor kerk en maatschappij, naast het werk op de boerderij.

Na 14 jaar Abbeweer verhuizen Nel en Jaap naar de Werkmankade in Winsum. De gezondheid van Jaap is uiterst kwetsbaar en hij overlijdt in 2009. Niet veel later ondervindt ook Nel zelf de gevolgen van hartproblemen en vanaf 2016 wordt het leven bepaald door een herseninfarct. Lichamelijk wordt het steeds lastiger, maar dit belet haar niet om de contacten met haar kleinkinderen, heel veel vrienden en vriendinnen heel actief te onderhouden, te blijven lezen, studeren en archiveren.
Op Pinksterzondag 5 juni overleed ze vrij onverwacht in Winkheem. In een dankdienst voor haar leven in de Centrumkerk hebben we in het bijzijn van heel veel familie, vrienden en vriendinnen afscheid genomen van Nel Poot. Kwetsbaar en vrijmoedig.

Pastor Jolanda Tuma