Liesbeth Hoeksema - Medema

L. Hoeksema

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Elisabeth Grietje Hoeksema - Medema

Winsum, *18 november 1949 - † 2 mei 2022

Liesbeth was het nakomertje na vier grote broers. 45 jaar geleden trouwde ze met Geert Jan Hoeksema. Bijna haar hele leven heeft ze in het grote ouderlijk huis gewoond. Ze was werkzaam in het kleuteronderwijs in Haulerwijk en Winsum. Ze gaf, tot het niet meer ging, les in het godsdienstonderwijs op de openbare lagere scholen in Winsum. Ze hield van kleur en fleur, van het dorp en het Hogeland en zat in het comité voor de 4 mei-herdenkingen, in allerlei besturen en in kerkenwerk. Ze was bovenal de liefdevolle moeder van Lammechien, Andrieske en Willemien, met de extra aandacht die nodig was voor de beperking van Willemien. We kenden haar als bedachtzaam, gericht op harmonie, creatief, vriendelijk en zachtmoedig. Ook vasthoudend, met een diep geloof in God en in een doel met haar leven en met haar huwelijk. En wat is ze in de negen jaar van haar dementie met veel liefde begeleid! Andrieske en Lammechien hebben met steun van hun partners heel veel opzij gezet zodat Geert Jan kon doorwerken tot zijn pensioen. Vrienden bleven al die tijd om haar en Geert Jan heen staan. Ook na haar opname in 2018 in de Tiggelborg. Het heeft vast bijgedragen aan de mildheid en vrede die ze bleef uitstralen. Wat genoot ze nog van kleinkind Lieto en beleefde ze zijn doop duidelijk mee! 
In april gaf ze aan: ‘Het is genoeg geweest. Ik ga naar Huis!’ Liesbeth is 72 jaar geworden. De dankdienst voor haar leven was zaterdag 7 mei in de Centrumkerk, in een grote kring van vrienden en familie en met een indrukwekkende bijdrage van haar drie dochters en veel troostende muziek. We lazen Psalm 121, over de waakzaamheid van de Ene bij de tocht door het leven. Want daar leefde ze uit. Die gaf ze zelf als moeder ook inhoud. Die heeft ze mogen ontmoeten in zoveel mensen om haar heen. En daarnaast klonk 1 Johannes 4: vers 16: wie in de liefde blijft, blijft in God! Later die dag heeft haar gezin haar begeleid naar het crematorium in Groningen.

Ds. Harmen Jansen