Jacoba Alberdina Botma-Mulder

* 11 februari 1913 - † 21 januari 2014

In de eredienst van zondag 26 januari jl hebben we herdacht het overlijden van mevrouw Jacoba Alberdina Botma-Mulder. Zij woonde tot voor kort in het verzorgingshuis Winkheem,maar moest vanwege een val in haar kamer verpleegd worden in afdeling Wierdezoom van de Twaalf Hoven. Daar overleed zij op de leeftijd van bijna 101 jaar. Mevrouw Botma was een krachtige vrouw. Geboren in de stad Groningen aan de Oude Kijk in 't Jatstraat, waar haar ouders als één van de laatsten een Stadsboerderij/veehouderij hadden. Op latere leeftijd trouwde zij met (rustend) veehouder de heer Botma uit Winsum, die lange tijd ouderling-kerkvoogd van de hervormde gemeente Winsum was. De heer en mevrouw Botma woonden lange tijd aan de Borgweg. Na het overlijden van haar man is zij woonachtig geweest op het Hoogeheem en de laatste jaren in Winkheem.
Mevrouw Botma was tot het laatst zeer helder: las de krant en boeken ofschoon haar ogen slechter werden waardoor ook het televisiekijken niet meer goed lukte. Het wereldnieuws boeide haar zeer. Ook het verblijf in de Twaalf Hoven had ogenschijnlijk geen invloed op haar levenskracht en levenslust. Zij heeft een gezegende leeftijd bereikt; zij ruste in vrede.

Koos Trouw