Jan Sluiter

* 24 juli 1945 - † 14 maart 2014

Jan Sluiter overleed vrijdag 14 maart plotseling op de leeftijd van 68 jaar. In een dienst van Woord en Gebed hebben we donderdag 20 maart afscheid van hem genomen. Een dienst, doorweven van herinneringen van zijn vrouw Jannie, de kinderen en kleinkinderen, waarbij achter de tranen van verdriet de glimlach van herinneringen tevoorschijn kwam.
Jan Sluiter, geboren in de Punt, oudste van 8 kinderen. Kort na de geboorte van Jan moest zijn vader naar Nederlands Indië. Jan was in zijn jeugd veel bij zijn opa en oma, die aan het Boterdiep in de stad woonden. Zijn opa overleed al op jonge leeftijd. Jan heeft dat verdriet altijd met zich mee genomen.
Op het werk bij de kledingzaak Rodenburg in Groningen ontmoette hij Janny Dijkhuizen, 'een nuver wichtje oet Oethoezen'. Jannie kon letterlijk en figuurlijk niet om deze grote man, met zijn zware stem en lieve uitstraling heen. In 1967 trouwden ze en gingen wonen in Winsum aan de Schepperijlaan. Jan ging bij de familie Smit als boekhouder aan het werk, werd vertrouwenspersoon van veel mensen. Andries, Nico en Tessa werden geboren. Het hele gezin was op allerlei vlakken actief betrokken bij de voetbalvereniging Viboa. Jan was ook regelmatig te vinden op de tuin aan de Wierdaweg. Spitten was niet het leukste werk, maar goed, het hoorde er nu eenmaal bij. Jan zag liever dat 't ging groeien. Dat er uiteindelijk vruchten aankwamen, dat was mooi, maar eigenlijk waren de bloemen die er eerst aan kwamen nog veel mooier. Bloemen kleuren de wereld zo mooi.
De ontmoeting met Jannie bracht ook de ontmoeting met de kerk mee zich mee. Kerk, geloof, Jan was er niet mee opgegroeid. Jan was geen meeloper, toch legde hij zijn hand in Gods hand. Op 20-jarige leeftijd werd hij gedoopt. Al bleven er vragen, zoals: "Klopt het wat in de bijbel staat, dat elk mens die het niet van de dood kon winnen, bij u God in de hemel komt?"
In de dienst van afscheid hebben we psalm 23, 'De Heer is mijn Herder', gezongen en gelezen. Woorden die hem kracht hebben gegeven in de kwetsbaarheid van het leven. Niet alleen in zijn eigen verdriet om zijn opa, maar ook in de kwetsbaarheid van het leven die hij bij zijn kinderen en kleinkinderen zag. Met de woorden van psalm 23 hebben we Jan in Gods hand gelegd.
We wensen Jannie, de kinderen en kleinkinderen de troostende nabijheid van God en mensen.

Els Prins-Duisterwinkel