Jitsche van Dijk-Jaarsma

* 5 december 1922 - † 25 december 2013

Op de avond van Eerste Kerstdag 2013 is Jitsche (Jikke) van Dijk-Jaarsma overleden, op de Wierdezoom. Begin december was ze daar opgenomen na een val waarbij ze een schouderbreuk opliep. Ze is 91 jaar geworden. Ze was moeder van acht kinderen, twintig kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Jikke was in 1922 geboren op een boerderij op Schilligeham uit Friese ouders, als jongste van eveneens acht kinderen. Ze trouwde met Pieter van Dijk, ook een boer. Het was hard werken. De discipline die ze van huis uit mee had gekregen van vroeg opstaan en meehelpen op de boerderij nam ze ook mee in haar eigen gezin. Het had resultaat want het lukte om de boerderij uit te bouwen en de kinderen een goede basis voor de toekomst mee te geven. Minstens zo verantwoordelijk voelde ze zich ook voor hun geestelijke ontwikkeling. Kerk en geloof waren en bleven heel belangrijk voor haar en dat probeerde ze ook over te brengen.
Op haar 55ste verhuisde het echtpaar naar het dorp. In 2000 overleed haar man. Met het gemis van zijn bijsturing en de toenemende ouderdom werd dit de moeilijkste fase in haar leven. Ze genoot wel van tuin en zon. Bleef de verhuizing naar de flat bij Winkheem zo lang mogelijk uitstellen. En daar had ze het ook goed. Maar ze kon zo tobben, over de keuzes die de volgende generaties maakten, over de moeiten van de ouderdom en de moeilijkheden die er waren om haar heen. Ze maakte het zichzelf en anderen niet gemakkelijk. Toch bleef ze ook vrolijk handwerken voor de fancy fair van de kerk, onderhield ze een veelheid van contacten per telefoon en brief en ontvangst in haar flat en was ze wel degelijk blij met de aandacht van haar kinderen. En voedde zichzelf en anderen met goede woorden uit de bijbel, uit dagboeken en gedichten. Maar wat verlangde ze toch ook naar de rust, de eeuwige rust die God aan zijn mensenkinderen beloofd heeft! Moge zij die nu gevonden hebben.
Op maandag 30 december herdachten we haar in een dienst in De Poort, voordat we haar lichaam op de Algemene Begraafplaats neerlegden naast dat van haar man.

Ds. Harmen Jansen