Jan Visser

* 14 juli 1957 - † 11 mei 2014

Jan Visser werd bijna 57 jaar geleden geboren en gedoopt in Enkhuizen. Hij groeide op met drie zussen op een polderboerderij. Na zijn schooltijd maakte hij een wereldreis. Een beetje Einzelgänger. Hij ging werken in de groenvoorziening, werkte zich op tot uitvoerder en projectleider. Hij ontmoette Enriëtte Rozema uit Bedum. Ze trouwden en gingen wonen in Drenthe. Daar ligt ook hun eerste kindje Lourens begraven. Een verdrietig verlies maar Jan wilde er niet in blijven hangen. Toen zijn werk in Ulrum kwam te liggen betrok het gezin een nieuw woning in Winsum, Ommegang 36. Bram en Nathalie groeiden er op met een vader die vooral hard werkte en de tuin deed. Zijn werk was zijn lust en zijn leven. Hij dacht praktisch en was doortastend. Ook van zijn persoonlijke tegenslagen maakte hij projecten die om een aanpak vroegen. De eerste tegenslag was nu dat hij ontslag kreeg omdat er geen werk meer was. Kort erna kreeg hij slokdarmkanker. Met een enorme wilskracht doorstond hij een zwaar behandelingstraject. Het mocht niet voor lang zijn. Jan had nog vakantieplannen voor deze zomer, verder keek hij ook niet meer, maar het bleek niet haalbaar. Naarmate het einde naderde werd ook meer van zijn emotionele binnenkant zichtbaar. Er bleek een heel warm hart te kloppen voor zijn gezin te zijn. En een diep geloof. Ook al was hij al lang geen kerkganger meer, het moest bij zijn uitvaart over verwondering over de schepping gaan. Over de grootheid van de Schepper dus. En niet zo lang geleden had hij het gewoon gevoeld: een hand op zijn schouder en een stem die zei: 'het komt goed, jochie!' Wat er ook gebeurde. Op een stralende voorjaarsdag legden we zijn lichaam hier in Winsum in de aarde.

Ds. Harmen Jansen