Marten Kasper

* 29 augustus 1938 - † 1 juli 2014

Dinsdag 1 juli 2014 is Marten Kasper overleden, ruim 75 jaar oud, Nieuwstraat 35, enkele dagen na ziekenhuisopname. Marten was ter wereld gekomen als tweede in een gezin met uiteindelijk zes kinderen. Hij kwam niet helemaal volgroeid ter wereld en dat betekende in zijn kindertijd heel veel ziekenhuisverblijf, een jaar lang een gipsbeen, veel schoolverzuim en levenslang lichamelijk beperkt. Maar hij kreeg thuis alle hulp en steun die hij nodig had, zorgzaam maar ook nuchter. Hij hoorde er normaal bij en een beetje extra inspanning voor broer Marten was ook vanzelfsprekend. En in het dorp zetten jongens met succes een actie op touw voor een fietskar met handbediening. Vader moest toen de weg naar de boerderij op Schilligeham wel gaan verharden. Na de lagere school ging hij aan het werk bij schoenmaker Knoops en toen de sociale werkplaats in Wehe-den Hoorn werd geopend was hij een van de eerste werknemers. Daar ontmoette hij Stienie van der Zijl. Ze trouwden in de Gereformeerde Kerk van Ulrum. Ze hebben een gelukkig huwelijk gehad van 41 jaar. Ze konden zich samen goed redden en met de aangepaste auto ver komen. Marten was handig en praktisch. Een paar jaar gelden kwamen er nieuwe gezondheidsklachten, met kort achter elkaar twee lange periodes van ziekenhuisverblijf en revalidatie. Toch kwam hij weer thuis. Tot vorig weekend.
Op maandag 7 juli vond de dankdienst voor zijn leven plaats, gevolgd door zijn begrafenis. De tekst die ze meegekregen hadden bij het huwelijk stond nu opnieuw centraal. 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u', uit Psalm 55 overgenomen in 1 Petrus 5. Met de internetverbinding met de kerk en met regelmatig voorlezen uit een bijbels dagboekje had hij dit geloof ook steeds gevoed. 

Ds. Harmen Jansen