Rigtje Janzen

In memoriam Rigtje Janzen

Rigtje Janzen

 

 

*18 maart 1940, Oosterbierum - †3 april 2018, Winsum

Rigtje Janzen was geboren in een hervormd gezin in het Friese Oosterbierum. Na de huishoudschool en de INAS kreeg ze werk in de huishoudelijke dienst in het Eykmanhuis in Driebergen, een opleidingsinstituut van de Ned. Herv. Kerk. Daar leerde ze Elly Vos kennen. Ze trokken samen naar Amsterdam, maar Elly kwam van het Hogeland en dat trok. Ze kwamen op een boerderijtje terecht in Den Andel. Rigtje werkte nog lang in Middelstum, Elly moest het door ziekte laten afweten. Tot voor kort hielden ze nog schapen, maar het werk in huis en tuin en met de dieren groeide hen op den duur boven het hoofd. Zonder trouwe en vriendschappelijke hulp uit de buurt en thuiszorg hadden ze veel eerder van hun geliefde plekje afscheid moeten nemen. Ze kwamen pas vorig jaar beide naar Winsum, eerst op twee verschillende plekken, maar een paar weken geleden kwamen ze dan toch weer dicht bij elkaar in de Twaalf Hoven. Rigtje ontving je altijd vriendelijk en heel open. En de jaren door was er een band met de kerk gebleven. Wat genoot ze in de periode in Winkheem van de Avondmaalsdienst. Oude psalmen waren haar altijd bij gebleven en hielpen haar door de moeilijke momenten heen. Na haar overlijden is ze overgebracht naar haar zus in Friesland. In Oosterbierum is er een afscheidsdienst gehouden op zaterdag 7 april. Daar is ze ook begraven. ‘Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn’, staat er boven de kaart.

Ds. Harmen Jansen