Kerstmorgen 2016

Kerstavond 2016

Zondag 11 maart 2007 - Wie is de schuldige
Oude preek, tevoorschijn gehaald n.a.v. het treinongeval in Winsum op 18 november 2016

Zondag 16 oktober 2016
In het jaar 2000, ergens in het voorjaar, kwam ik bij de Torenkerk een verdwaalde bewoner tegen van het Asielzoekerscentrum. Hij wilde graag bidden in de kerk en de zegen krijgen. Dat kon, en jarenlang hoorde hij tot de trouwe kerkgangers. Eerder al was hij bij een andere kerk hier in Winsum geweest, waar men hem zelfs per auto kwam ophalen, maar toen ik hem vroeg waarom hij dáár niet was gebleven, was zijn antwoord: die kerk staat verkeerd.

Zondag 2 oktober 2016
Gevechten zijn aan de orde van de dag, maar wanneer hebt u zelf voor het laatst gevochten? Ja, dat zal wel lang geleden zijn! Met een vriendje, of een buurjongen, tot degene die won bovenop lag, en je dwong om ‘genade, genade’ te roepen. En als dat er niet snel genoeg uit kwam, spierballen rollen, totdat je je had overgegeven. Maar een gevecht kun je ook in je eentje voeren: als je met jezelf overhoop ligt, of met God.

Zondag 24 juli 2016
Is dat eigenlijk wel bidden, wat Abraham doet? Nee, hij lijkt hier meer op een advocaat, een pleitredenaar. En God is de rechter-commissaris, de onderzoeker. Mooi toch eigenlijk dat in de Bijbel verhalen staan die God zo dichtbij brengen, zo dichtbij als Abraham, die niet voor niks de vader van alle gelovigen heet.

(Over ditzelfde thema hield ik drie jaar eerder ook een preek)

Zondag 10 juli 2016
Bij de opvoeding van je kind wordt er heel wat geleerd aan geboden en verboden: handjes wassen, met mes en vork eten, netjes een handje geven, een ander aankijken als je met hem praat, de poes niet aan z’n staart trekken. Deze regels en verboden worden allemaal opgeslagen in wat door Freud het super-ego wordt genoemd. Ze zijn vooral bedoeld om onze spontane neigingen de kop in te drukken. Want spontaan willen we juist al die dingen die niet mogen, of we willen juist niet wat moet.

Zondag 19 juni 2016
Wie bepaalt er wat hoort en wat niet hoort? Hoe ga je om met ruzies en conflicten? Ze kunnen een bron van ellende zijn, en degene die advies geeft wordt door de tegenpartij al snel in het kamp van de ander geplaatst. In de tijd van Jezus was het heel gewoon dat je dit soort kwesties voorlegde aan een Rabbi, en ook Jezus krijgt daar dus mee te maken.

Pasen 2016
Vandaag vieren we dat Jezus is opgestaan! Het graf heeft hem niet kunnen tegenhouden, en Hij is de eerste die het nieuwe leven is binnengegaan, zoals dat ons allen eens te wachten staat. Maar ik moet u eerlijk zeggen: afgelopen dinsdag dacht ik: kunnen wij onder deze omstandigheden wel Pasen vieren? Feest van Opstanding, van nieuw leven? Meteen daarop dacht ik: JA! Juist nu moeten we Pasen vieren.

Preek 28 februari 2016 - God ziet de ellende
Toen koning George V van Engeland in 1936 overleed werd hij opgevolgd door zijn oudste zoon Edward. Dat werd geen succes, en toen was nummer twee aan de beurt, Albert, of Bertie zoals hij werd genoemd. Hij stond altijd in de schaduw van z’n oudste broer, was verlegen en onhandig, en – het ergste – hij stotterde verschrikkelijk.

Preek 23 augustus 2015 - de afgrondelijke God
Deze week (20 augustus) viel mij een artikel op in Trouw, een interview met als titel: "Geloven is voor haar verleden tijd." Foto erbij van een knappe vrouw, Inge Bosscha, die vertelt hoe ze haar geloof is kwijtgeraakt. Ze was streng opgevoed, er waren mannen in pak die haar vertelden hoe ze moest geloven, maar nu is ze, in haar eigen woorden: een afvallige.

Preek 9 augustus 2015 - Moeder en kind
De schrijver van het bekende boekje 'De kleine prins' heeft ooit een opmerkelijke uitspraak gedaan: "Niets van wat je zelf overkomt is onverdraaglijk." En daarmee bedoelt hij dat ziekte, moeilijkheden die jouzelf overkomen, een ongeval, hoe lastig ook, toch altijd te dragen zijn. Kracht naar kruis heet dat. Maar wat wél onverdraaglijk is, is het leed dat iemand anders overkomt.

Preek 5 juli 2015 - Bij het afscheid van Gerwin Hoekstra als organist
Naar muziek moet zelfs God luisteren! Want als Saul weer eens last heeft van een depressie, neemt David zijn lier en speelt voor hem. De kwade geest (van God!) liet hem dan voor even met rust. Zo kan dat ook ons vergaan: wanneer je moe bent, of je hebt het even helemaal gehad met alle verplichtingen, dan kan muziek je weer tot jezelf brengen.

Preek 21 juni 2015 - Over Job
In een gezin, vader, moeder en drie kinderen, die goed gelovig en kerkelijk zijn, zingt met name het tweede kind, een jongetje, graag Psalmen en hij spreekt vaak zijn verlangen uit Jezus te zien. Plotseling, op een dag, komt dat jongetje bij het spelen onder de auto en overlijdt aan zijn verwondingen. Het verdriet van de ouders is groot maar ze kunnen het verwerken.

Preek zondag 17 mei 2015
Als in een gezin ook de laatste ouder overlijdt, dan ben je wees. Wij kennen dat woord vooral in combinatie met weeshuis en weeskinderen, maar ook als je 70 bent word je wees, als je je moeder verliest. Dat geeft een gevoel van verlatenheid: het centrum van het gezin is weg, de plek waar je allemaal nog samenkwam, de verjaardag van moeder, oma, overgrootoma waar je elkaar nog één keer per jaar zag. Wat overblijft.

Pasen 2015 - Centrumkerk
Behalve een nieuwe kerk hebben we inmiddels ook een nieuw Kerkblad. Ik hoop dat u het gelezen hebt, en ook dat u alles gelezen hebt. Dan heeft u ongetwijfeld ook kennis genomen van het verhaal over de patroonheilige van de Torenkerk, de heilige Iracundus. Prachtige icoon erbij, en zijn belangrijkste wonder: hij heeft de Groningers aan het praten gekregen: groetten zij elkaar eerst alleen maar met een hoofdknikje, sinds Iracundus zéggen ze er zelfs iets bij: "Moi!" Dit nu werd door Rome als wonder erkend

Preek over Naäman 15 februari 2015
Op de middelbare school zaten er in mijn klas twee meisjes, twee vriendinnen, die door de plaatselijke pestkop met een weinig complimenteuze bijnaam werd aangeduid: ze heetten: lelijk en extra-lelijk. In die tijd waren er nog geen anti-pestprogramma's, pesten hoorde er bij, en je had er maar mee te dealen.

Preek over het boek Ester 1 februari 2015 

Preek: Geroepen!  25 januari 2015
"Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. " Zo begint het verhaal van de roeping van Samuel. Het is zo'n 2500 jaar geleden geschreven, maar volgens mij geldt het nog steeds: "Er klinken in onze tijd zelden woorden van de HEER en er breken geen visioenen door. " Jammer? Of niet? Wij horen Gods stem toch niet? En áls Hij wél spreekt, hóe spreekt Hij dan? 

Preek: Heb je vijanden lief  18 januari 2015
"Heb je vijanden lief, en bid voor wie je vervolgen." Deze zin uit de Bergrede heeft mij de afgelopen tijd niet losgelaten; ik wil u wel zeggen dat ik ermee geworsteld heb. Want Jezus vraagt het van me, en ik kan het niet. Hoe kun je mensen liefhebben die anderen afslachten, en de veiligheid van een hele samenleving bedreigen?

Preek Kerstmis 2014 25 december 2014
GOD IS BOOS. Het spijt me, vandaag heb ik geen gezellige kerstboodschap voor u. Die is voor straks, bij de kerststol en de koffie. Maar voor nu maak ik het mezelf, en u, niet makkelijk 

Preek Kerstnacht 2014 - Mensingeweer 24 december 2014
Ik mag graag naar de sterrenhemel kijken, hier kan dat nog, er is vrijwel volstrekte duisternis. Op 14 december 's avonds was er aan de westelijke hemel iets bijzonders te zien: vallende sterren, achter elkaar, de geminiden genoemd, omdat je ze kon zien in het sterrenbeeld Tweelingen. 

Preek bij doop en belijdenis van Majan  21 december 2014 
Twee weken geleden begon ik de preek met de vraag of iemand van u wel eens tegen God had gepraat, en of hij ook wel eens had teruggepraat. Ik vroeg toen of u daarbij uw hand wilde opsteken. De reacties waren wat aarzelend, maar ik moet toegeven dat het ook wel een beetje gemeen van mij was om u zó voor het blok te zetten met een toch wel hele persoonlijke vraag.

Preek Eeuwigheidszondag 2014  23 november 2014
Van degenen wier namen wij straks noemen, ging een enkeling plotseling, de meesten na een lange ziekte. En ook al zag je het aankomen, de dood kwam altijd ontijdig. Een grimmige spelbreker is het, de dood. Hij breekt het leven, de liefde, de zorg, het samen-zijn, hij breekt óns. Wie net iemand verloren heeft, heeft z'n toekomst verloren.

Preek: De wijze en de dwaze maagden 2 november 2014
In 1952 schreef de Franse schrijver Samuel Beckett een toneelstuk met de titel "Wachten op Godot". Het stuk behoort tot het zogenaamde 'nieuwe theater'; een verhaal zit er nauwelijks in, en voor zover het er in zit, ontbreekt de samen-hang, maar één ding is duidelijk: de twee hoofdpersonen doen niets anders dan wachten, wachten en nog eens wachten. We horen flarden van gesprekken, maar de leegte en de zinloosheid overheersen. De twee mannen wachten op Godot, maar wan-neer ze een afspraak hebben kunnen ze zich niet herinneren, ja eigenlijk weten ze niet eens óf ze wel een afspraak hebben.

Preek Vredeszondag  21 september 2014
Terugkijkend op de grote vredesdemonstratie van 1981, viel me op hoeveel onvrede de demonstranten zelf in zich hadden. Ze demonstreerden voor vrede, ik stond daar zelf ook achter, maar het gebeurde vanuit een grote innerlijke onvrede met hoe het er in de wereld aan toe ging. In zekere zin is dat nog steeds zo: als ik 's morgens wakker word, is het meestal heel vredig in en om me heen, totdat ik de krant lees: dan word ik vervuld met onvrede en neem ik me voor om de volgende dag de krant te laten liggen tot het middaguur, als ik wat meer gewapend ben tegen alle ellende die op me afkomt. 

Preek 'Loslaten en verdergaan' 14 september 2014 
In de nasleep van de vliegramp boven de Oekraïne was er in Hilversum een herdenkingsdienst voor Erik van Heijningen, z'n vrouw Tina Mastenbroek en hun zoon Zeger; ze waren alle drie omgekomen. Zijn broer, Robbert van Heijningen, sprak in een overvolle Vituskerk, en zei: "We moeten kunnen vergeven, we moeten niet omzien in wrok." Als er iemand was die recht had boos te zijn, was hij het wel, maar hij zei: 'Niet doen. Doorbreek de barrière van woede, meer strijd, meer slachtoffers en meer pijn.'

Preek "Houdt God van vrouwen?" 17 augustus 2014
Nee, het is geen vraag van mij, maar de titel van een documentaire die gaat over een vrouw uit Staphorst. Ze is lid van de SGP, maar omdat ze vrouw is, mag ze niet meepraten. Als u de documentaire nog niet gezien heeft: "Houdt God van Vrouwen?" en 'Het Vermoeden'
Ze heet Hilligje Kok-Bisschop, en het is indrukwekkend hoe een orthodox-gereformeerde vrouw opkomt voor het recht om gehoord te worden en te mogen meepraten. Wat voor ons al lang een vanzelfsprekende zaak is, is daar nauwelijks bespreekbaar; vrouwen mogen zingen in een koor, ze mogen dweilen en boenen, maar voor de rest dient zij haar mond te houden.

Preek 'Wat is Roeping en wat is Bekering' 26 januari 2014
Ik herinner me dat mijn hoofdonderwijzer onderscheid maakte tussen beroep en roeping. Een beroep, dat was timmerman, schoenmaker, postbode, en een roeping dat was priester, dokter, verpleegster, onderwijzer. Die laatste beroepen stonden natuurlijk véél hoger in aanzien, en moest je haast met een hoofdletter schrijven. Het verschil zat hem waarschijnlijk in de permanente beschikbaarheid, en in het hogere doel van: mensen dienen.

Preek Driekoningen 'Gaan langs andere wegen' 5 januari 2014
Na deze dienst gaan we via een andere weg naar huis terug. Waarom? Om de sleur te doorbreken. Om te kijken of we dan ook iets anders zien, net als de Wijzen uit het Oosten.
Drie waren het er, volgens de traditie, drie, vanwege de drie geschenken. Ze komen uit onbekende streken, en zo verdwijnen ze ook weer. Passanten. Maar het licht hebben ze gezien! 

Kerstpreek Torenkerk 25 december 2013 
Wat was mijn begin? En waar? Ja, een geboortedatum kun je noemen, de namen van je ouders, de plaats waar je geboren bent. Maar dat is allemaal informatie die we pas later in ons leven hebben gekregen. Maar onze eigen, eerste herinnering? Weet u wat dat was?

Steen voor steen – Een fabel die echt gebeurd is  6 oktober 2013
Er was een windhoos over Winsum getrokken, 's nachts. Niemand had er wat van gemerkt, maar de volgende dag was de Blauwe Zaal verdwenen, opgelost in het niets. De muren van de kerk waren blijven staan, nou ja, nog net, maar veel stenen waren door de windhoos overal in Winsum terecht gekomen. De volgende ochtend.....