Artikelen Ds.Frénay
meestal verschenen als voorwoord in het kerkblad.

Stilte >>>>>

Verwachting >>>>>

Loslaten >>>>>

Meer dan ons brein >>>>>

Wat doen we op zondag? >>>>>

Altijd is Kortjakje ziek >>>>>

Angst en vertrouwen >>>>>

"Sorry">>>>>

Geld, geloof en gemeente >>>>>

Een moraal die niet deugt >>>>>
De onhoudbaarheid van het standpunt van het RK leergezag over homoseksualiteit.