Grunneger dainsten

Een Grunneger dainst is een dienst in het Gronings. De liederen, de teksten, de preek, alles in de Groninger taal. Voor deze diensten wordt altijd een gedrukte liturgie gemaakt.

De datum van de eerstkomende Grunneger dainst is nog niet bekend.

Voor Groninger diensten in de regio: zie www.liudger.org/dainst