Balster Roelf de Blécourt

* 19 september 1936 - † 18 februari 2015

Balster Roelf de Blécourt is na een korte periode van afnemende gezondheid overleden op woensdag 18 februari 2015, thuis op Tuinbouwstraat 31. Maandag 23 februari is hij op zijn wens in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Hij was geboren aan de Trekweg. In zijn herinnering was het daar soms ´Siberisch koud´, maar dat sloeg niet op het gezin waarin hij opgroeide. Zijn vader kocht het huis voor hem aan de Tuinbouwstraat dat hij na zijn huwelijk met Stijntje Dijk in 1963 betrok. Door de weeks was hij die eerste jaren in Amsterdam voor zijn werk in de postbezorging. Maar al snel ging zijn gezichtsvermogen hard achteruit. Tot zijn vijftigste heeft hij nog verschillende functies in de regio kunnen vervullen, maar toen kwam hij thuis. Daar waren intussen drie zoons geboren, Marten, Peter en Klaas-Jacob. Handig als hij was, verrichtte hij wonderen met de draaibank. De kandelaar die dienst deed in de Centrumkerk tot aan de verbouwing, was van zijn hand. De grote beperkingen van gezicht én gehoor maakten zijn leven niet gemakkelijk. Met de gewaardeerde steun van zijn zoons, schoondochters en kleinkinderen lukte het hem ook in de acht jaar na het overlijden van zijn vrouw zelfstandig te blijven wonen. Balster de Blécourt is 78 jaar geworden.