Berendina (Dien) Tichelaar - Boerema

* 30 maart 1930 – † 20 juli 2014

Mam is 20 juli jl. overleden. Lang heeft ze de moed erin weten te houden, terwijl haar lichaam haar steeds meer in de steek liet. Dit gaf zij ook duidelijk aan.
Zij heeft ons geleerd om om te gaan met vreugde en verdriet en daarnaast de nodige humor te behouden. Naast een goede moeder en oma, hield ze van het leven. Als het enigszins kon, nadat een van haar kwalen opstak, ja hoor, weer beter, vakantie boeken. Mam heeft geleefd en zei: "Iemand die leeft mag ook waardig sterven, maar tied is tied.

Mooie tied Male
tied Korte tied
Lange tied
Veur mien tied
Noa mien tied
'k Heb 't aan tied
'k Heb gain tied
Bin 'k op tied
Kom 'k oet tied
Laive tied
Tied blift tied

Laiverd, komst doe d'r aan, dat vin'k ja mooi. 't Is mooi zo, 't is goud, 't is tied.

Bedankt voor alles.

Anita, Abel Nijdam - Tichelaar Martzen, Wim Huizinga - Tichelaar