Artikelen van de hand van ds. Harmen Jansen, eerder verschenen in de Protestestantse Kerkbode

Alternatieve feiten? >>>>>

Sterk en dapper >>>>>

De kerk en de lakens (2) >>>>>

De kerk en de lakens (1) >>>>>

Belijdenis gedenken: Eens zei ik "ja' >>>>>

Geloofsgemeenschap? Vriendengenootschap! >>>>>

Duurzaamheid? Floreerbaarheid! >>>>>

Zijn wij niet allen landlopers? >>>>>

Veranderde visie op Israël >>>>>

Emigreren of pelgrimeren >>>>>

Verhulst en Tora: Bloedboek?  >>>>>